Sony Xperia Z3 Plus - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ račun, web usluga Protection by my Xperia (Zaštita uređajem my

Xperia) vam može pomoći da locirate i obezbjedite uređaj u slučaju da ga izgubite. Ako

ste tu uslugu aktivirali na svom uređaju ili adresi možete:

Locirati uređaj na karti.

Oglasiti upozorenje čak i kada je uređaj u načinu rada "Ne uznemiravaj".

Daljinski zaključati uređaj i postaviti uređaj ekrana tako da prikazuje vaše kontakt detalje

osobi koja ga pronađe.

Daljinski obrisati internu i eksternu memoriju na uređaju kao krajnje rješenje.

Ako obrišete internu memoriju uređaja koristeći web uslugu “Protection by my Xperia” (Zaštita

uređajem my Xperia), sljedeći put kad uključite uređaj morat ćete se prijaviti u svoj račun

aplikacije Google™ koji je bio prethodno sinkroniziran na uređaju.

Moguće je da usluga Protection by my Xperia (Zaštita uređajem my Xperia) nije dostupna u

svim zemljama ili regionima.

19

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje usluge Zaštitu pruža my Xperia

1

Provjerite da li imate aktivnu vezu za prijenos podataka i omogućite lokacijske

usluge na uređaju.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaštitu pruža my

Xperia > AKTIVIRAJ.

4

Označite okvir za potvrdu kako biste izrazili saglasnost s odredbama i uslovima

korištenja usluge, a zatim kucnite

PRIHVATI.

5

Ako se pojavi upit, prijavite se na Google™ račun ili kreirajte novi ako ga već

nemate.

6

Da biste potvrdili da usluga Zaštitu pruža my Xperia može locirati vaš uređaj, idite

na

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se koristeći Google™ račun koji ste

postavili na uređaju.

Ako uređaj dijelite s više korisnika, usluga Zaštitu pruža my Xperia dostupna je samo korisniku

koji je prijavljen kao vlasnik.

Pronalaženje izgubljenog uređaja pomoću Upravitelja Android™

uređaja

Google™ nudi web uslugu za lociranje i zaštitu pod nazivom Upravitelj Android™

uređaja. Možete je koristiti paralelno s uslugom Zaštitu pruža my Xperia ili kao alternativu

toj usluzi. Ako izgubite uređaj, možete koristiti Upravitelj Android™ uređaja da:

Pronađete i prikažete lokaciju svog uređaja.

Nazovete ili zaključate uređaj, izbrišete sve što se nalazi na njemu ili da dodate telefonski

broj na zaključani ekran.
Dodatne informacije o Upravitelju Android™ uređaja potražite na

www.support.google.com

.

Upravitelj Android™ uređaja ne radi ako je vaš uređaj isključen ili ako nije povezan na internet.

Moguće je da usluga Upravitelj Android™ uređaja nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Aktiviranje Upravitelja Android™ uređajima

1

Ako dijelite uređaj s više korisnika, provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Morate imati aktivnu vezu za prijenos podataka i moraju biti omogućene usluge

lociranja.

3

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

4

Pronađite i kucnite

Postavke > Google > Sigurnost.

5

Kucnite klizače pored stavki

Lociraj ovaj uređaj sa udaljenosti i Dozvoli daljinsko

zaključavanje i brisanje da biste omogućili obje funkcije.

6

Ako se to zatraži, prihvatite uslove i odredbe tako što ćete kucnuti

Aktiviraj

administratora ovog uređaja.

7

Da biste potvrdili da Upravitelj Android™ uređaja može locirati vaš uređaj nakon

što aktivirate uslugu, idite na

www.android.com/devicemanager

i prijavite se

putem svog Google™ računa.

Aplikaciju Android™ upravitelj uređajima možete aktivirati i koristeći

Zaključani ekran i

sigurnost pod stavkom Upravitelji ueđajima.

20

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.