Sony Xperia Z3 Plus - Automatsko otključavanje uređaja

background image

Automatsko otključavanje uređaja

Moguće je da funkcija Pametnog zaključavanja neće biti dostupna na svakom tržištu, u svakoj

zemlji ili regiji.

Funkcija Pametno zaključavanje omogućava lakše otključavanje uređaja zahvaljujući

opciji kojom ga možete postaviti da se automatski otključava u određenim situacijama.

Na primjer, uređaj možete držati otključanim kada je povezan na Bluetooth® uređaj ili

kada ga nosite sa sobom.
Možete postaviti da funkcija Pametno zaključavanje drži vaš uređaj otključanim

korištenjem sljedećih postavki:

Pouzdano lice: Otključajte uređaj gledanjem u njega.

Pouzdani glas: Postavite prepoznavanje glasa za pretraživanje na bilo kojem ekranu.

Pouzdani uređaji: Držite uređaj otključanim kada je povezan pouzdani Bluetooth® ili

NFC uređaj.

Pouzdana mjesta: Držite uređaj otključanim kada ste na pouzdanoj lokaciji.

Otkrivanje na tijelu: Držite uređaj otključanim kada ga nosite sa sobom.
Morate ručno otključati uređaj kada ga ne koristite 4 sata i nakon ponovnog pokretanja.

Funkciju Pametnog zaključavanja razvija kompanija Google™ i tačna funkcionalnost se

vremenom može mijenjati ovisno o ažuriranjima koja vrši Google™.

Omogućavanje funkcije Pametno zaključavanje

1

Postavite uzorak, PIN ili uzorak kao zaključavanje ekrana ako to već niste učinili.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Posrednici

pouzdanosti.

4

Kucnite klizač

Pametno zaključavanje (Google) kako biste omogućili funkciju.

5

Kucnite strelicu za povratak nazad pored stavke

Posrednici pouzdanosti.

6

Pronađite i kucnite

Pametno zaključavanje.

7

Unesite uzorak, PIN ili lozinku. Te akreditive trebate unijeti svakog puta kad želite

promijeniti postavke za Pametno zaključavanje.

8

Odabir vrste Pametnog zaključavanja.

Postavljanje pouzdanog lica

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdano lice.

3

Kucnite

POSTAVI > DALJE i slijedite upute na uređaju.

Postavljanje pouzdanog glasa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdani glas.

3

Slijedite upute na uređaju.

14

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Držanje uređaja otključanim dok ga nosite

Korištenjem funkcije otkrivanja na tijelu uređaj možete držati otključan dok ga nosite u

ruci, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju drži uređaj otključanim dok prepoznaje da

ga nosite. Uređaj se zaključava kada akcelerometar otkrije da je uređaj spušten na

mjesto.
Kada koristite funkciju otkrivanja na tijelu, trebate imati na umu sljedeće načine

ponašanja:

Svakog puta kad spustite uređaj i on prepozna da ga više ne nosite, automatski će se

zaključati.

Može proteći do jedne minute dok se uređaj zaključa.

Nakon što uđete u automobil, autobus, voz ili drugo kopneno vozilo, može proteći 5 do

10 minuta dok se uređaj zaključa.

Imajte na umu da se može desiti da se uređaj ne zaključa automatski nakon što se

ukrcate u avion ili na broj (ili drugo vozilo koje se ne kreće kopnom) i zato ga obavezno

zaključajte ručno ako je potrebno.

Kada ponovo podignete uređaj ili izađete iz vozila, otključajte ga jednom i uređaj će ostati

otključan sve dok ga budete nosili uz sebe.

Funkcija otkrivanja na tijelu ne može razlikovati čije je tijelo povezano. Ako uređaj date drugoj

osobi dok je otključan korištenjem funkcije otkrivanja na tijelu, moguće je da će ostati otključan

kod drugog korisnika. Imajte na umu da je funkcija otkrivanja na tijelu kao sigurnosna osobina

manje bezbjedna od uzorka, PIN-a ili lozinke.

Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja na tijelu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Otkrivanje na tijelu.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju, a zatim kucnite

NASTAVI. Da biste

onemogućili funkciju, kucnite klizač pored stavke

Uključeno.

Povezivanje na pouzdane uređaje

Povezani uređaj možete označiti kao pouzdani te držati Xperia™ uređaj otključanim dok

je uspostavljena veza među uređajima. Ako imate uređaj s kojim se redovno povezujete

koristeći Bluetooth® ili NFC, npr. sistem kućne zabave ili uređaj za praćenje aktivnosti

fitnesa, možete ga dodati kao pouzdani uređaj i zaobići dodatnu sigurnost zaključanog

ekrana kako biste uštedili na vremenu. Ova funkcija je prikladna ukoliko ste obično na

relativno sigurnom mjestu kada koristite te uređaje. U nekim slučajevima ćete možda i

dalje trebati ručno otključati svoj uređaj kako bi se mogao povezati pouzdani uređaj.

Ne preporučuje se dodavanje uređaja koji su stalno povezani na vaš uređaj kao pouzdani

uređaji, npr. Bluetooth® tastature ili futrole.

Čim se pouzdani uređaj isključi ili pomjeri izvan dometa, ekran vašeg uređaja se zaključava i

trebat ćete unijeti PIN, uzorak ili lozinku da biste ga otključali.

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Provjerite da li je vaš uređaj uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite

dodati kao pouzdani uređaj.

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje.

3

U meniju opcije Pametno zaključavanje kucnite

Pouzdani uređaji > DODAJ

POUZDANI UREĐAJ > Bluetooth

4

Kucnite naziv uređaja kako biste ga odabrali sa spiska povezanih i uparenih

uređaja, a zatim kucnite

DA, DODAJ.

5

Ovisno o sigurnosti vaše veze, možda ćete trebati ručno otključati uređaj prije

nego što ga pouzdani uređaj bude mogao držati otključanim.

15

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdani uređaji.

3

Kucnite uređaj koji želite ukloniti.

4

Kucnite

Ukloni pouzdani uređaj.

Dodavanje pouzdanog NFC uređaja

1

Provjerite da li je vaš uređaj uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite

dodati kao pouzdani uređaj.

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje.

3

Kucnite

Pouzdani uređaji > DODAJ POUZDANI UREĐAJ > NFC.

4

Slijedite upute na ekranu.

Obezbjeđivanje sigurnosti prilikom korištenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i mogućnosti

zaštite. Postoji mogućnost da druga osoba može držati vaš Xperia™ uređaj otključanim

kroz imitiranje vaše Bluetooth® veze, čak i kada vaš pouzdani uređaj više nije u blizini.

Vaš uređaj ne može uvijek utvrditi da li je vaša veza sigurna od neke osobe koja je

pokušava imitirati.
Kada vaš uređaj ne može utvrditi koristite li sigurnu vezu, primit ćete obavještenje na

Xperia™ uređaju i možda ćete ga trebati ručno otključati prije nego što ga pouzdani

uređaj bude mogao držati otključanim.

Domet Bluetooth® povezivosti može varirati ovisno o faktorima kao što su model uređaja,

povezani Bluetooth® uređaj i vaše okruženje. Ovisno o navedenim faktorima, Bluetooth® veze

mogu funkcionirati na udaljenostima do 100 metara.

Povezivanje na pouzdana mjesta

Kada je postavljena opcija Pouzdana mjesta, sigurnosna funkcija za zaključani ekran na

uređaju Xperia™ se onemogućava kada ste na imenovanoj pouzdanoj lokaciji. Da bi ova

funkcija radila, morate imate internetsku vezu (po mogućnosti preko Wi-Fi mreže) te

dopustiti uređaju da koristi vašu trenutnu lokaciju.
Da biste postavili pouzdana mjesta, prvo provjerite da li je na uređaju omogućen način

rada za utvrđivanje lokacije s velikom preciznošću ili način rada za štednju baterije prije

nego što dodate početnu ili prilagođenu lokaciju.

Tačne dimenzije pouzdane lokacije predstavljaju procjenu i ona se može prostirati izvan fizičkih

zidova vašeg doma ili drugih područja koja ste dodali kao pouzdane lokacije. Funkcija može

držati vaš uređaj otključanim unutar prečnika od 80 metara. Trebate imati na umu i da se

signali lokacije mogu duplicirati ili da se njima može manipulirati. Osoba koja ima pristup

specijaliziranoj opremi bi mogla otključati vaš uređaj.

Dodavanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Kucnite

Način rada, a zatim izaberite Velika tačnost ili Štednja baterije način rada

za utvrđivanje lokacije.

4

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

5

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta > Početni ekran.

6

Da biste unijeli željenu lokaciju, otkucajte adresu u traci za traženje. Uređaj će

potražiti lokaciju koju ste unijeli.

16

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uređivanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Kucnite

Način rada, a zatim izaberite Velika tačnost ili Štednja baterije način rada

za utvrđivanje lokacije.

4

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

5

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite matičnu lokaciju.

7

Kucnite

Uredi.

8

Na traci za pretraživanje unesite lokaciju koju želite koristiti kao matičnu lokaciju.

Ako druge stambene jedinice imaju istu adresu, možete dodati stvarnu lokaciju svog doma

unutar stambenog kompleksa kao prilagođeno mjesto.

Uklanjanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta > Početni ekran.

3

Kucnite

Uredi > .

Korištenje prilagođenih lokacija

Svaku lokaciju možete dodati kao pouzdano, prilagođeno mjesto na kojem vaš uređaj

može ostati otključan.

Dodavanje prilagođenog mjesta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Kucnite

Način rada, a zatim izaberite Velika tačnost ili Štednja baterije način rada

za utvrđivanje lokacije.

4

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

5

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Kucnite

Dodaj pouzdano mjesto.

7

Da biste koristili trenutnu lokaciju kao prilagođeno mjesto, kucnite

Odaberi ovu

lokaciju.

8

Umjesto toga, da biste unijeli drugu lokaciju, kucnite i unesite adresu. Uređaj će

potražiti lokaciju koju ste unijeli. Da biste koristili predloženu adresu, kucnite na nju.

9

Da biste izvršili fino podešavanje lokacije, kucnite strelicu za povratak odmah

pored adrese, prevucite zakačku lokacije na željenu lokaciju i zatim kucnite

Odaberi ovu lokaciju.

Uređivanje prilagođenog mjesta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Kucnite

Način rada, a zatim izaberite Velika tačnost ili Štednja baterije način rada

za utvrđivanje lokacije.

4

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

5

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite mjesto koje želite urediti.

7

Kucnite

Uredi adresu.

8

Da biste unijeli drugu lokaciju, kucnite i unesite adresu. Uređaj će potražiti

lokaciju koju ste unijeli. Da biste koristili predloženu adresu, kucnite na nju.

9

Da biste izvršili fino podešavanje lokacije, kucnite strelicu za povratak odmah

pored adrese, a zatim prevucite zakačku lokacije na željenu lokaciju i kucnite

Odaberi ovu lokaciju.

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje prilagođenog mjesta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Kucnite

Način rada, a zatim izaberite Velika tačnost ili Štednja baterije način rada

za utvrđivanje lokacije.

4

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

5

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite mjesto koje želite ukloniti.

7

Kucnite

Izbriši.