Sony Xperia Z3 Plus - Sadržaj

background image

Sadržaj

Početak rada.................................................................................. 7

Informacije o Korisničkom vodiču........................................................ 7
Pregled............................................................................................... 7
Sklapanje............................................................................................ 8
Zaštita ekrana..................................................................................... 9
Pokretanje uređaja po prvi put.............................................................9
Zašto trebam Google™ račun?......................................................... 10

Sigurnost uređaja......................................................................... 12

Pobrinite se da zaštitite svoj uređaj....................................................12
Zaključavanje ekrana......................................................................... 12
Automatsko otključavanje uređaja..................................................... 14
Zaštita SIM kartice............................................................................ 18
Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja....................................... 18
Pronalaženje izgubljenog uređaja ......................................................19

Učenje osnova..............................................................................21

Korištenje ekrana osjetljivog na dodir.................................................21
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 23
Početni ekran....................................................................................23
Navigacija po aplikacijama.................................................................25
Ekran aplikacija................................................................................. 27
Male aplikacije...................................................................................28
Kontrole............................................................................................ 29
Prečice i fascikle................................................................................30
Pozadina i teme................................................................................ 31
Snimanje zaslona ekrana...................................................................31
Snimanje ekrana............................................................................... 31
Obavještenja..................................................................................... 32
Ikone na statusnoj traci..................................................................... 34
Pregled aplikacija.............................................................................. 36

Baterija i održavanje.....................................................................39

Punjenje uređaja................................................................................39
Baterija i upravljanje energijom.......................................................... 40
Ažuriranje uređaja..............................................................................42
Održavanje pomoću računara........................................................... 43
Pohrana i memorija........................................................................... 44
Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja.................................45

Preuzimanje aplikacija..................................................................49

Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™.................................. 49
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 49

2

background image

Internet i postavke........................................................................50

Pretraživanje weba............................................................................ 50
Postavke za internet i MMS ..............................................................50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka..................................... 53
Upravljanje korištenjem podataka...................................................... 54
Odabir mobilnih mreža...................................................................... 56
Virtuelne privatne mreže (VPN).......................................................... 56

Sinhroniziranje podataka na uređaju............................................58

Sinhroniziranje s računima na mreži...................................................58
Sinhroniziranje s računom Microsoft® Exchange ActiveSync®..........58

Osnovne postavke....................................................................... 60

Pristupanje postavkama.................................................................... 60
Postavke jačine zvuka....................................................................... 60
Način rada Ne uznemiravaj................................................................61
Postavke ekrana............................................................................... 62
Postavke aplikacije............................................................................64
Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti.......................................... 65
Čuvar ekrana.....................................................................................66
Postavke jezika................................................................................. 66
Datum i vrijeme................................................................................. 66
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Način rada za izuzetno žive boje........................................................67
Poboljšavanje izlaza zvuka.................................................................67
Poništavanje šuma............................................................................ 68
Višekorisnički računi.......................................................................... 68

Kucanje teksta..............................................................................71

Ekranska tastatura............................................................................ 71
Telefonska tastatura.......................................................................... 72
Unošenje teksta glasovnim unosom.................................................. 73
Uređivanje teksta...............................................................................73
Personaliziranje ekranske tastature....................................................74

Pozivanje...................................................................................... 75

Upućivanje poziva............................................................................. 75
Primanje poziva.................................................................................76
Pametno upravljanje pozivima........................................................... 78
Pozivi u toku..................................................................................... 78
Korištenje registra poziva...................................................................78
Prosljeđivanje poziva......................................................................... 79
Ograničavanje poziva........................................................................ 79
Višestruki pozivi.................................................................................80
Konferencijski pozivi.......................................................................... 81

3

background image

Govorna pošta.................................................................................. 81
Pozivi za hitne slučajeve.................................................................... 82

Kontakti........................................................................................ 83

Traženje i prikazivanje kontakata........................................................83
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 83
Prenošenje kontakata........................................................................85
Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za
hitne situacije.................................................................................... 86
Omiljeni............................................................................................. 86
Slanje podataka o kontaktu...............................................................87
Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti............................87
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 87

Razmjenjivanje poruka i čavrljanje............................................... 89

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 89
Organiziranje poruka......................................................................... 90
Pozivanje iz aplikacije Razmjena poruka............................................ 90
Postavke razmjenjivanja poruka.........................................................91
Razmjena trenutnih poruka i video razgovor...................................... 91

E-pošta.........................................................................................92

Postavljanje e-pošte.......................................................................... 92
Slanje i primanje poruka e-pošte....................................................... 92
Organiziranje poruka e-pošte............................................................ 93
Postavke računa e-pošte.................................................................. 94
Gmail™.............................................................................................94

Muzika i FM radio.........................................................................96

Prenošenje muzike na uređaj.............................................................96
Slušanje muzike................................................................................ 96
Meni Muzika......................................................................................98
Liste reprodukcije.............................................................................. 98
Dijeljenje muzike................................................................................99
Poboljšavanje zvuka.......................................................................... 99
Prepoznavanje muzike tehnologijom TrackID™................................100
Slušanje radija................................................................................. 101
Omiljene radio stanice..................................................................... 102
Postavke zvuka radija......................................................................102

Kamera....................................................................................... 103

Snimanje fotografija i videozapisa.................................................... 103
Opće postavke kamere................................................................... 104
Postavke fotoaparata...................................................................... 109
Postavke video kamere................................................................... 113

Fotografije i video snimci u Albumu........................................... 115

Prikazivanje fotografija i video zapisa............................................... 115

4

background image

Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima........................116
Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija......................117
Uređivanje video zapisa putem aplikacije Uređivač video zapisa...... 118
Skrivanje fotografija i video zapisa................................................... 118
Meni početnog ekrana aplikacije Album.......................................... 119
Prikazivanje fotografija na karti.........................................................119

Video zapisi................................................................................ 122

Aplikacija Video............................................................................... 122
Prenošenje video sadržaja na uređaj............................................... 123
Upravljanje video sadržajem............................................................ 123
Kreator filmova................................................................................ 123

Povezivost.................................................................................. 125

Prikaz ekrana uređaja na TV-u pomoću kabla..................................125
Prikaz ekrana uređaja na TV-u bežičnim putem............................... 125
Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima..............................126
Povezivanje uređaja s USB priborom...............................................128
Povezivanje uređaja na bežični kontroler DUALSHOCK™ 4.............129
NFC................................................................................................ 129
Bežična tehnologija Bluetooth®...................................................... 131

Pametne aplikacije i funkcije koje vam štede vrijeme................ 134

Pregled aplikacije Smart Connect....................................................134
Upravljanje priborom....................................................................... 135
Google Pretraživanje i sada............................................................. 135
Korištenje aplikacije News Suite...................................................... 136
Korištenje uređaja kao novčanika.................................................... 136

Putovanje i karte.........................................................................137

Korištenje usluga lociranja............................................................... 137
Google Maps™ i navigacija............................................................. 137
Korištenje prometa podataka tokom putovanja............................... 137
Korištenje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u
automobilu...................................................................................... 138
Način rada u avionu........................................................................ 138

Sat i kalendar............................................................................. 140

Kalendar......................................................................................... 140
Sat..................................................................................................141

Dostupnost.................................................................................144

Pokret za povećavanje.................................................................... 144
Veličina fonta...................................................................................144
Veličina prikaza................................................................................144
Korekcija boje................................................................................. 144
TalkBack......................................................................................... 145
Mono audio.....................................................................................145

5

background image

Način rada TTY (tekstni telefon)....................................................... 145
Prebaci pristup................................................................................145

Podrška i pravna pitanja.............................................................147

Aplikacija Podrška...........................................................................147
Xperia™ Tips.................................................................................. 147
Pomoć u menijima i aplikacijama.....................................................147
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 147
Ponovno pokretanje, vraćanje na početne vrijednosti i popravljanje. 148
Pomozite nam u poboljšanju našeg softvera....................................149
Garancija, SAR i smjernice o korištenju........................................... 149
Recikliranje uređaja......................................................................... 150
Pravne informacije...........................................................................150

6