Sony Xperia Z3 Plus - Organiziranje poruka

background image

Organiziranje poruka

Brisanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite izbrisati.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati, a zatim kucnite

Izbrisati poruku >

IZBRIŠI.

Brisanje razgovora

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Izbriši razgovore.

3

Označite potvrdne okvire za razgovore koje želite izbrisati, a zatim kucnite >

IZBRIŠI.

Označavanje poruke zvjezdicom

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji želite otvoriti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite označiti zvjezdicom, a zatim kucnite

Dodaj

zvjezdicu.

4

Da biste uklonili označavanje zvjezdicom, dodirnite držite poruku označenu

zvjezdicom, a zatim kucnite

Izbriši zvjezdicu.

Za prikazivanje poruka označenih zvjezdicom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Poruke označ. zvjezdicom.

3

Sve poruke označene zvjezdicom se pojavljuju na listi.

Traženje poruka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

3

Unesite ključne riječi za traženje. Rezultati pretraživanje se prikazuju na spisku.