Sony Xperia Z3 Plus - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Razmjena poruka prikazuje vaše poruke kao razgovore, što znači da su sve

poruke koje su poslane ili koje su stigle od određene osobe grupisane zajedno. Da biste

poslali multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravne MMS postavke u vašem

uređaju. Pogledajte

Postavke za internet i MMS

na stranici 50.

Broj znakova koji možete poslati unutar jedne poruke razlikuje se zavisno od operatera i jezika

kojeg koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje veličinu dodanih

multimedijalnih datoteka, također zavisi od operatera. Obratite se svom operateru mreže za

više informacija.

1

Povratak na spisak razgovora

2

Poziv za pošiljaoca poruke

3

Prikaz više opcija

4

Poslane i primljene poruke

5

Slanje dovršene poruke

6

Dodavanje priloga

Kreiranje i slanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

3

Unesite ime ili broj telefona primaoca, ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim odaberite sa spiska koji se pojavi. Ako primalac nije naveden

kao kontakt, ručno unesite broj primaoca.

4

Ako želite poslati grupnu poruku, ponovite ranije opisani postupak kako biste

dodali još primalaca.

5

Kucnite

Pisanje poruke i unesite tekst poruke.

6

Ako želite dodati prilog, odaberite relevantnu opciju za priloge.

7

Da biste poslali poruku, kucnite .

Ako izađete iz poruke prije nego što je pošaljete, ona će biti sačuvana kao nacrt. Razgovor će

biti označen riječju

Nacrt.

Za čitanje primljene poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Ukoliko poruka još nije preuzeta, kucnite na poruku.

Sve primljene poruke zadano se spremaju u memoriju uređaja.

89

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odgovaranje na poruku

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite odgovor i kucnite .

Prosljeđivanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim kucnite

Proslijediti poruku.

4

Unesite ime ili broj telefona primaoca, ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim odaberite sa spiska koji se pojavi. Ako primalac nije naveden

kao kontakt, ručno unesite broj primaoca.

5

Uredite poruku ako je potrebno, a zatim kucnite .

Za čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite na poruku.

3

Dodirnite i držite datoteku koju želite sačuvati, zatim odaberite željenu opciju.