Sony Xperia Z3 Plus - Način rada u avionu

background image

Način rada u avionu

Kada je uključen način rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju kako bi

se spriječilo ometanje osjetljive opreme. Ipak, i dalje možete upućivati pozive za hitne

situacije, igrati igre, slušati muziku, gledati videozapise i drugi sadržaj, sve dok je

cjelokupan sadržaj sačuvan na memorijskoj kartici ili internoj pohrani. Također možete

primati obavještenja putem alarma ukoliko su alarmi aktivirani.

Uključivanjem Načina rada u avionu povećava se potrošnja baterije.

138

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje načina rada u avionu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više.

3

Kucnite klizač

Režim letenja avionom.

139

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.