Sony Xperia Z3 Plus - Korištenje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u automobilu

background image

Povezivanje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u automobilu

Povežite uređaj i sistem za informacije i zabavu u automobilu preko USB kabla.

Skeran uređaja se prikazuje na ekranu sistema za informacije i zabavu.

Možda ćete morati ručno pokrenuti MirrorLink™ ako se veza između uređaja i sistema za

informacije i zabavu ne uspostavi automatski.

Ručno pokretanje funkcije MirrorLink™

1

Provjerite da li je vaš uređaj povezan sa zabavno-informativnim sistemom u vozilu

pomoću USB kabla.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Povezivanje uređaja > MirrorLink™.

4

Kucnite

Pokreni MirrorLink™, a zatim kucnite OK.

5

Ako veza i dalje ne radi, kucnite

Mrežna adresa kako biste se prebacili na drugu

mrežnu adresu i zatim pokušajte ponovo.