Sony Xperia Z3 Plus - Google Maps™‎ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Koristite Google Maps™ da pratite svoju trenutnu lokaciju, prikažete situaciju u

saobraćaju u realnom vremenu i primite detaljne upute do odredišta.
Aplikacija Google Maps™ zahtijeva internetsku vezu kada se koristi na mreži. Možete

napraviti troškove za vezu za prijenos podataka kada se povežete na internet s uređaja.

Detaljne informacije o načinu korištenja aplikacije potražite na stranici

http://support.google.com i kliknite vezu “Maps for mobile” (Karte za mobilne uređaje).

Aplikacija Google Maps™ možda neće biti dostupna na svakom tržištu, u svakoj državi ili regiji.

Korištenje aplikacije Google Maps™

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Google > Karte.