Sony Xperia Z3 Plus - Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™‎

background image

Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™

Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara,

muzike, filmova i knjiga. Ona obuhvata besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju.

Prije nego što započnete preuzimanje s usluge Google Play™, provjerite imate li aktivnu

internetsku vezu, po mogućnosti preko Wi-Fi mreže, kako biste ograničili troškove za

promet podataka.

Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ račun. Google Play™ možda

nije dostupan u svim zemljama ili regijama.

Preuzimanje aplikacije s usluge Google Play™

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Play Store.

3

Pronađite stavku koju želite preuzeti pretraživanjem kategorija ili korištenjem

funkcije traženja.

4

Kucnite stavku kako biste vidjeli detalje o njoj te slijedite upute da biste završili

instaliranje.

Neke aplikacije možda trebaju pristupati podacima, postavkama i različitim funkcijama na

uređaju kako bi funkcionirale pravilno. Instalirajte aplikacije i dajite dozvole samo onim

aplikacijama koje smatrate pouzdanima. Dozvole dodijeljene preuzetoj aplikaciji možete

prikazati i promijeniti njihov status kucanjem na aplikaciju u opcijama

Postavke > Aplikacije.