Sony Xperia Z3 Plus - Prosljeđivanje poziva

background image

Prosljeđivanje poziva

Pozive možete usmjeravati ka drugom primaocu, npr. na drugi telefonski broj, drugi

uređaj ili telefonsku sekretaricu.

Prosljeđivanje pozivâ

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv.

3

Kucnite

Prosljeđivanje poziva i odaberite opciju.

4

Unesite broj na koji želite prosljeđivati pozive, a zatim kucnite

Uključi.

Isključivanje prosljeđivanja poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Prosljeđivanje poziva.

3

Odaberite opciju, a zatim kucnite

Isključi.