Sony Xperia Z3 Plus - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste primili

PIN2 kôd od pružatelja usluga, možete koristiti listu Brojeva fiksnog biranja (FDN) za

ograničavanje odlaznih poziva. Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte,

možete poslati sve dolazne pozive od određenog kontakta direktno na glasovnu poštu.

Ako želite blokirati određeni broj, možete otići na Google Play™ i preuzeti aplikacije koje

podržavaju tu funkciju.

FDN ne podržavaju svi operateri mreže. Obratite se operateru mreže kako biste provjerili da li

SIM kartica ili mrežna usluga podržavaju tu funkciju.

79

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv.

3

Kucnite

Zabrana poziva, a zatim odaberite opciju.

4

Unesite lozinku i kucnite

Uključi.

Kada prvi put postavljate funkciju zabrana poziva, za njeno aktiviranje je potrebno unijeti

lozinku. Ako kasnije želite urediti postavke zabrane poziva, morate koristiti istu lozinku.

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Brojevi fiksnog biranja.

3

Kucnite na

Aktivirati fiksno biranje ili Deaktivirati fiksno biranje.

4

Unesite PIN2 i kucnite

U redu.

Pristupanje listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Brojevi fiksnog biranja > Brojevi fiksnog

biranja.

Promjena PIN2 koda SIM kartice

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv.

3

Kucnite

Brojevi fiksnog biranja > Promijeni PIN2.

4

Unesite stari PIN2 za SIM karticu i kucnite

U redu.

5

Unesite novi PIN2 za SIM karticu i kucnite

U redu.

6

Potvrdite novi PIN2 i kucnite na

U redu.

Slanje dolaznih poziva od određenog kontakta direktno na govornu poštu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Odaberite kontakt za kojeg želite automatski usmjeriti sve dolazne pozive na

govornu poštu.

4

Kucnite > .

5

Označite okvir za potvrdu pored

Svi pozivi na govornu poštu.

6

Kucnite

SAČUVAJ.