Sony Xperia Z3 Plus - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte, pozivatelji vam mogu ostavljati

govorne poruke kada niste u mogućnosti odgovorati na pozive. Vaš broj usluge glasovne

pošte obično je sačuvan na vašoj SIM kartici. Ako to nije slučaj, broj možete dobiti od

vašeg operatera mreže i ručno ga unijeti.

Unošenje broja govorne pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Glasovna pošta > Postavke glasovne

pošte > Broj glasovne pošte.

3

Unesite broj svoje govorne pošte.

4

Kucnite

U redu.

Pozivanje usluge glasovne pošte

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Dodirnite i držite

1

dok se ne pozove broj vaše glasovne pošte.

Kada prvi put pozovete broj glasovne pošte, sistem glasovne pošte vašeg operatera vas

obično upućuje da izvršite postavljanje glasovne pošte. Na primjer, možda će se od vas tražiti

da snimite pozdrav i postavite lozinku.

81

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.