Sony Xperia Z3 Plus - Prikaz ekrana uređaja na TV-u pomoću kabla

background image

Prikaz ekrana uređaja na TV-u pomoću kabla

Možete povezati uređaj s kompatibilnim TV aparatom preko MHL kabla i prikazati sadržaj

s ekrana uređaja na ekranu TV-a.

MHL i HDMI kablovi i adapteri se prodaju zasebno.

Sony ne garantira da vaš uređaj podržava sve tipove MHL i HDMI kablova i adaptera.

Za prikazivanje sadržaja iz uređaja na TV-u koji podržava MHL unos

1

Povežite uređaj sa TV-om koristeći MHL kablo. pojavit će se na statusnoj traci

uređaja nakon uspostavljanja veze.

2

TV prikazuje ekran vašeg uređaja.

Ako vaš uređaj ne detektuje prikaz koji je povezan na MHL kablo, ponovno povežite MHL

kablo i kucnite na

Postavke > Povezivanje uređaja > USB povezivost > Pronađi USB uređaj.

Prikazivanje sadržaja s uređaja na TV-u koji podržava HDMI™ ulaz

1

Povežite uređaj s MHL adapterom, te povežite adapter na USB izvor napajanja.

2

Povežite adapter s TV-om preko HDMI™ kabla. će se pojaviti na statusnoj traci

uređaja nakon uspostavljanja veze.

3

Na TV-u se prikazuje ekran vašeg uređaja.

Prikaz pomoći o korištenju daljinskog upravljača TV-a

1

Dok je vaš uređaj povezan na TV set, povucite statusnu traku prema dolje da

otvorite ploču sa obavještenjima.

2

Kucnite

MHL povezan. MHL postavke se pojavljuju na ekranu TV-a.

3

Odaberite

Korištenje daljinskog upravljanja.

Možete odabrati

Veličina video izlaza kako biste prilagodili veličinu izlaza na ekranu TV-a. Ako

je na TV-u već omogućena opcija automatskog skaliranja, ta postavka se ne pojavljuje pod

MHL postavkama.

Također možete pritisnuti žuto dugme na daljinskom upravljaču TV-a kako biste otvorili ploču

s obavještenjima.

Prekidanje veze uređaja sa TV aparatom

Iskopčajte MHL™ kabl ili MHL adapter iz uređaja.