Sony Xperia Z3 Plus - Prikaz ekrana uređaja na TV-u bežičnim putem

background image

Prikaz ekrana uređaja na TV-u bežičnim putem

Možete koristiti svojstvo Prikaz ekrana na drugom uređaju kako biste ekran uređaja

prikazali na TV-u ili drugom velikom ekranu bez korištenja kablovske veze. Tehnologija

Wi-Fi Direct® kreira bežičnu vezu između dva uređaja tako da se možete udobno

smjestiti i sa svog udobnog kauča uživati u omiljenim fotografijama. Tu funkciju možete

koristiti i da slušate muziku iz uređaja koristeći zvučnike TV-a.

Kada koristite prikazivanje ekrana na drugom uređaju, ponekad može doći do negativnog

uticaja na kvalitet slike ukoliko postoje smetnje iz drugih Wi-Fi mreža.

125

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje ekrana uređaja na ekranu TV prijemnika

1

TV: Slijedite upute u korisničkom vodiču za TV kako biste uključili funkciju prikaza

ekrana na drugom uređaju.

2

Vaš uređaj: Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Povezivanje uređaja > Prikaz ekrana na drugom

uređaju.

4

Kucnite

POKRENI.

5

Kucnite

U redu i odaberite uređaj.

Da bi opisana funkcija radila, TV mora podržavati prikaz ekrana na drugom uređaju na osnovu
usluge Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Ako TV ne podržava prikaz ekrana na drugom uređaju,

možda će biti potrebno da odvojeno kupite bežični adapter za prikaz. Pored toga, kad koristite

prikaz ekrana na drugom uređaju, nemojte pokrivati područje Wi-Fi antene na uređaju.

Zaustavljanje prikazivanja ekrana na drugom uređaju

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Povezivanje uređaja > Prikaz ekrana na drugom

uređaju.

3

Kucnite

Prekini vezu, a zatim kucnite U redu.