Sony Xperia Z3 Plus - NFC

background image

NFC

Koristite Komunikaciju bliskog polja (NFC) da podijelite podatke s drugim uređajima, kao

što su videozapisi, fotografije, adrese web stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC

također možete koristiti da očitate oznake koje vam nude više informacija u vezi

proizvoda ili usluge kao i oznake koje aktiviraju određene funkcije na uređaju.
NFC je bežična tehnologija sa maksimalnim dometom od jednog centimetra, tako da

uređaji koji dijele podatke moraju biti blizu jedan drugog. Da biste mogli koristiti NFC,

morate prvo uključiti funkciju NFC, a ekran uređaja mora biti aktivan.
Područje za detektiranje NFC-a nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Držite uređaj blizu

drugog uređaja ili NFC čitača tako da se područja za detektiranje NFC-a svakog uređaja

dodiruju.

NFC možda nije dostupan u svim zemljama ili regijama. Korištenjem određenih aplikacija, neke

NFC funkcije mogu se omogućiti čak i kad je uređaj isključen. Imajte na umu da svi uređaji ne

podržavaju tu osobinu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije NFC

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više.

3

Kucnite klizač

NFC.

129

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dijeljenje kontakta s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je funkcija NFC uključena na oba uređaja, te da li su oba ekrana

aktivna i otključana.

2

Da biste prikazali kontakte, idite na

Početni ekran, kucnite , a zatim kucnite .

3

Kucnite kontakt koji želite podijeliti.

4

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj jedan blizu drugog tako da područje NFC

otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto područje drugog uređaja. Kada se

uređaji povežu, prikazuje se sličica kontakta.

5

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prijenos završi, podaci o kontaktu će se sačuvati na prijemnom uređaju i

prikazati na njegovom ekranu.

Dijeljenje muzičke datoteke s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je NFC funkcija uključena i na vašem uređaju i na uređaju koji prima

sadržaj, te da li su ekrani oba uređaja aktivni i otključani.

2

Da biste otvorili aplikaciju Muzika, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

3

Odaberite muzičku kategoriju i pretražite do numere koju želite podijeliti.

4

Kucnite numeru kako biste je reproducirali. Zatim možete kucnuti da pauzirate

numeru. Prijenos funkcionira kada se numera reproducira ili je pauzirana.

5

Provjerite da li se numera prikazuje preko cijelog ekrana.

6

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj jedan blizu drugog tako da područje NFC

otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto područje drugog uređaja. Kada se

uređaji povežu, prikazuje se sličica numere.

7

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

8

Kada se prijenos završi, muzička datoteka će se sačuvati na prijemnom uređaju.

9

Da biste prikazali muzičku datoteku, dva puta kucnite statusnu traku kako biste

otvorili ploču s obavještenjima, a zatim kucnite

Emitiranje završeno.

Za dijeljenje fotografije ili video zapisa s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je funkcija NFC uključena na oba uređaja, te da li su oba ekrana

aktivna i otključana.

2

Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na

Početni ekran,

kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite fotografiju ili video koji želite podijeliti.

4

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj jedan blizu drugog tako da područje NFC

otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto područje drugog uređaja. Kada se

uređaju poveži, prikazat će se sličica fotografije ili videozapisa.

5

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

6

Kada se prijenos završi, fotografija ili videozapis će se sačuvati na prijemnom

uređaju.

Dijeljenje web adrese s drugim uređajem koristeći NFC

1

Provjerite da li je funkcija NFC uključena na oba uređaja, te da li su oba ekrana

aktivna i otključana.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Da biste otvorili web pretraživač, pronađite i kucnite .

4

Učitajte web stranicu koju želite podijeliti.

5

Držite svoj uređaj i prijemni uređaj jedan blizu drugog tako da područje NFC

otkrivanja jednog uređaja dodiruje takvo isto područje drugog uređaja. Kada se

uređaji povežu, prikazat će se sličica web stranice.

6

Kucnite sličicu da pokrenete prijenos.

7

Kada se prijenos završi, web stranica se prikazuje na ekranu prijemnog uređaja.

Skeniranje NFC oznaka

Uređaj može skenirati različite vrste NFC oznaka radi primanja dodatnih informacija, kao

što je web adresa. Na primjer, može očitavati ugrađene oznake na posteru, na

reklamnom panou ili pored proizvoda u prodavnici.

130

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Skeniranje NFC oznake

1

Provjerite da li je na uređaju aktivirana funkcija NFC i da li je ekran aktivan i

otključan.

2

Stavite uređaj preko oznake tako da je područje pronalaženja NFC-a dodiruje.

Uređaj će skenirati oznaku i prikazati prikupljeni sadržaj. Kucnite sadržaj oznake

kako biste je otvorili.

Povezivanje na NFC kompatibilni uređaj

Svoj uređaj možete povezati s drugim uređajima kompatibilnim s funkcijom NFC koje

proizvodi Sony, kao što je zvučnik ili slušalica. Za više informacija o uspostavljanju ovakve

vrste veze pogledajte korisnički vodič kompatibilnog uređaja.

Možda ćete morati aktivirati Wi-Fi ili Bluetooth® na oba uređaja da bi veza funkcionirala.