Sony Xperia Z3 Plus - Bežična tehnologija Bluetooth®

background image

Bežična tehnologija Bluetooth®

Koristite Bluetooth® funkciju da biste poslali datoteke na druge Bluetooth® kompatibilne

uređaje ili da biste se povezali na handsfree pribor. Bluetooth® veze imaju bolji učinak

unutar raspona od 10 metara (33 stope), bez čvrstih predmeta između. U pojedinim

slučajevima potrebno je ručno upariti uređaj s drugim Bluetooth® uređajima.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima može varirati.

Ako koristite uređaj s više korisnika, svaki korisnik može mijenjati postavke za Bluetooth®, a

izvršene promjene utiču na sve korisnike.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth

®

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Kucnite klizač

Bluetooth kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Davanje imena uređaju

Svom uređaju možete dati ime. To ime se prikazuje drugim uređajima nakon što uključite
Bluetooth

®

funkciju i nakon što se uređaj postavi kao vidljiv.

Davanje imena uređaju

1

Provjerite da li je funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite >

Preimenuj ovaj uređaj.

5

Unesite naziv za uređaj.

6

Kucnite

PROMIJENI IME.

Uparivanje s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite uređaj s drugim uređajem, možete, na primjer, povezati uređaj s Bluetooth

®

slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth

®

automobilskim priborom i koristiti te uređaje za

dijeljenje muzike.

Kada uparite uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš uređaj pamti to uparivanje.

Prilikom prvog uparivanja uređaja s Bluetooth

®

uređajem, moguće je da ćete trebati

unijeti pristupni kôd. Uređaj će automatski probati koristiti generički pristupni kôd 0000.
Ako to ne uspije, pogledajte korisnički vodič za Bluetooth

®

uređaj kako biste pronašli

131

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

njegov pristupni kôd. Nema potrebe da ponovo unosite pristupni kôd prilikom narednog
povezivanja na prethodno upareni Bluetooth

®

uređaj.

Neki Bluetooth

®

uređaji, na primjer većina Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, iziskuju da

izvršite i uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.

Uređaj možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati

samo na jedan Bluetooth

®

profil.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite da li je na uređaju s kojim želite izvršiti uparivanje aktivirana funkcija
Bluetooth

®

te da li je on vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Na ekranu

Početni ekran na uređaju kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite klizač

Bluetooth kako biste omogućili funkciju. Prikazat će se spisak

dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Kucnite Bluetooth

®

uređaj s kojim želite izvršiti uparivanje.

6

Unesite pristupni kôd ukoliko se traži ili potvrdite isti pristupni kôd na oba uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Kucnite Bluetooth

®

uređaj s kojim želite izvršiti uparivanje.

Ukidanje uparivanja s Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

U opciji

Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti

uparivanje.

4

Kucnite

ZABORAVI.

Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth

®

tehnologije

Bluetooth

®

tehnologiju koristite za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth

®

kompatibilni

uređajima, kao što su telefoni ili računari. Možete slati ili primati sljedeće vrste stavki:

Fotografije i video zapisi

Muzika i druge audio datoteke

Web stranice

Slanje stavki koristeći Bluetooth

®

1

Prijemni uređaj: Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i da li je uređaj

vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj koji šalje: Otvorite aplikaciju u kojoj je stavku koju želite poslati i pomaknite

se do nje.

3

Zavisno od aplikacije i stavke koju želite poslati, možda ćete morati, na primjer,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti .

4

Odaberite

Bluetooth.

5

Uključite Bluetooth

®

ako se to zatraži.

6

Kucnite naziv prijemnog uređaja.

7

Prijemni uređaj: Ako se pojavi upit, prihvatite vezu.

8

Uređaj koji šalje: Ukoliko se pojavi upit, potvrdite prijenos na prijemni uređaj.

9

Prijemni uređaj: Prihvatite dolaznu stavku.

132

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj za slanje počinje slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži od vas, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite

predloženi pristupni kôd.

4

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu traku

prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

5

Kucnite

Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

6

Da biste vidjeli napredak prijenosa, povucite statusnu traku prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, povucite statusnu traku prema dolje i kucnite

relevantnu obavijest.

Prikazivanje datoteka primljenih preko Bluetooth® veze

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Prikaži primljene datoteke.

133

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.