Sony Xperia Z3 Plus - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony E6553

Ovaj korisnički vodič objavila je kompanija Sony Mobile Communications Inc. ili njena lokalna podružnica bez ikakvih

garancija. Kompanija Sony Mobile Communications Inc. može, u bilo kojem trenutku i bez najave, izvršiti

poboljšanja i promjene ovog korisničkog vodiča zbog tipografskih grešaka, netačnosti trenutnih informacija ili

poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će promjene, međutim, biti uvrštene u nova izdanja ovog korisničkog

vodiča. Svi crteži dati su samo u svrhu ilustriranja i moguće je da ne prikazuju vjerno stvarni model uređaja.
Svi nazivi proizvoda ili kompanija pomenutih ovdje su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Svi drugi zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Bilo koja prava koja ovdje nisu izričito navedena su

zadržana. Više informacija potražite na stranici

www.sonymobile.com/us/legal/.

U ovom korisničkom vodiču se mogu spominjati usluge ili aplikacije koje pružaju treće strane. Korištenje takvog

programiranja ili usluga može zahtijevati posebnu registraciju kod treće strane i može biti predmetom dodatnih

uvjeta korištenja. Za aplikacije kojima se pristupa na web lokaciji treće strane ili putem nje unaprijed pregledajte

uvjete korištenja i važeća pravila privatnosti tih web lokacija. Sony ne daje uvjeravanja ili garancije u pogledu

dostupnosti ili učinkovitosti web lokacija ili usluga trećih strana.
Vaš mobilni uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, npr. melodija zvona. Korištenje

takvog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na

ograničenja prema važećim zakonima o autorskim pravima. Vi, a ne kompanija Sony ste u potpunosti odgovorni za

dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili prosljeđujete s mobilnog uređaja. Prije korištenja bilo kojeg

dodatnog sadržaja, provjerite da li za korištenje imate odgovarajuću dozvolu ili ovlaštenje. Sony ne garantira

tačnost, integritet ili kvalitet bilo kakvog dodatnog sadržaja ili sadržaja neke treće strane. Kompanija Sony nije ni

pod kakvim okolnostima odgovorna na bilo kakav način za vaše nepropisno korištenje dodatnog sadržaja ili

sadržaja trećih strana.
Više informacija potražite na stranici

www.sonymobile.com.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft. Korištenje ili distribucija

ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez pribavljanja odgovarajuće licence od kompanije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) kako bi zaštitili svoje

intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju

zaštićenom Windows Media tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi

sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od kompanije Microsoft da ukine mogućnost softvera da koristi WMDRM da

reproducira ili kopira zaštićeni sadržaj. Ukidanje takve mogućnosti se ne odnosi na nezaštićeni sadržaj. Kada

preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste da kompanija Microsoft može sa licencama uvrstiti listu

ukidanja. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate WMDRM kako biste pristupili njihovom sadržaju.

Ukoliko odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji iziskuje nadogradnju.
Licenca za ovaj proizvod daje se prema patentnom portfelju licenci za MPEG-4 i AVC vizuelne sadržaje za lično i

nekomercijalno korištenje od strane potrošača za (i) kodiranje video zapisa u skladu s MPEG-4 vizuelnim

standardom ("MPEG-4 video") ili AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC video zapisa

koji je kodiran u okviru aktivnosti potrošača koja ima lični ili nekomercijalni karakter i/ili je pribavljen od pružaoca

video sadržaja koji ima licencu od MPEG LA za pružanje MPEG-4 i/ili AVC video zapisa. Ne daje se licenca za neko

drugo korištenje niti se podrazumijeva da ju je moguće koristiti u neke druge svrhe. Dodatne informacije, uključujući

i informacije o promotivnoj, internoj i komercijalnoj upotrebi i licenciranju možete dobiti od kompanije MPEG LA,

L.L.C. Pogledajte

www.mpegla.com. Licencu za tehnologiju dekodiranja zvuka MPEG Layer-3 daje kompanija

Fraunhofer IIS i Thomson.
KOMPANIJA SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAPISIVANJE PREKO LIČNIH

PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, KONTAKTE,

MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KADA TO PROISTIČE IZ AŽURIRANJA UREĐAJA BILO KOJIM OD NAČINA

OPISANIH U OVOM KORISNIČKOM VODIČU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA NOVČANA OBAVEZA KOMPANIJE

SONY MOBILE ILI NJENIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE

DJELOVANJA (BILO PREMA UGOVORU ILI PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, NEMAR I

SLIČNE SITUACIJE) NE MOŽE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE ZAISTA PLATILI ZA UREĐAJ.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Sva prava zadržana.

150

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.