Sony Xperia Z3 Plus - Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

background image

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može testirati određenu funkciju ili može izvršiti potpuni

dijagnostički test kako bi se provjerilo da li vaš Xperia™ uređaj funkcionira pravilno.
Aplikacija Xperia™ Diagnostics može:

Procijeniti potencijalne probleme s hardverom ili softverom na vašem uređaju Xperia™.

Analizirati performanse izvršavanja aplikacija na uređaju.

Evidentirati broj propuštenih poziva tokom prethodnih 10 dana.

Identificirati instalirani softver i navesti korisne detalje o vašem uređaju.

Aplikacija Xperia™ Diagnostics unaprijed je instalirana na većini Android™ uređaja kompanije

Sony. Ukoliko opcija Diagnostics nije dostupna u stavkama

Postavke > O telefonu, možete

preuzeti njenu jednostavniju verziju korištenjem aplikacije Play Store™.

Pokretanje određenog dijagnostičkog testa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Test .

3

Odaberite test sa spiska.

4

Slijedite upute i kucnite

Da ili Ne kako biste potvrdili da funkcija radi pravilno.

Pokretanje svih dijagnostičkih testova

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Test > Pokreni sve.

3

Slijedite upute i kucnite

Da ili Ne kako biste potvrdili da funkcija radi pravilno.

147

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje detalja o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Činjenice.