Sony Xperia Z3 Plus - Garancija, SAR i smjernice o korištenju

background image

Garancija, SAR i smjernice o korištenju

Informacije o garanciji, SAR-u (Specifična stopa apsorpcije) i smjernicama za sigurnost

potražite u odjeljku Važne informacije koji se nalazi u odjeljku

Postavke > O telefonu >

Pravne informacije na uređaju.

149

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.