Sony Xperia Z3 Plus - Sklapanje

background image

Sklapanje

Uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Umetanje nano SIM kartice

8

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Držite uređaj tako da bude okrenut prema dolje i otvorite poklopac pretinca za

nano SIM i memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite pretinac.

3

Stavite nano SIM karticu u odgovarajući utor u pretincu, a zatim ponovo umetnite

pretinac.

4

Zatvorite poklopac.

Ako umetnete nano SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj će se automatski ponovo

pokrenuti.

Umetanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Držite uređaj tako da ekran bude okrenut prema dolje i otvorite poklopac pretinca

za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite pretinac.

4

Stavite memorijsku karticu u odgovarajući utor u pretincu, a zatim ponovo

umetnite pretinac.

5

Zatvorite poklopac.

Ako pretinac izvučete dok je uređaj uključen, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Uklanjanje nano SIM kartice

1

Otvorite poklopac utora za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Noktom ili špicastim predmetom izvucite pretinac nano SIM kartice.

3

Uklonite nano SIM karticu, a zatim ponovo umetnite pretinac.

4

Zatvorite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Držite uređaj tako da bude licem okrenut prema dolje i otvorite poklopac pretinca

za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite pretinac.

4

Uklonite memorijsku karticu, a zatim ponovo umetnite pretinac.

5

Zatvorite poklopac.