Sony Xperia Z3 Plus - Postavke ekrana

background image

Postavke ekrana

Ručno podešavanje svjetline ekrana bez obzira na uvjete osvjetljenja

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite >

Postavke > Prikaz i kucnite klizač Prilagodljivo osvjetljenje

kako biste onemogućili ovu funkciju ako već nije onemogućena.

3

Kucnite

Nivo osvjetljenja.

4

Za prilagođavanje osvjetljenja povlačite klizač.

Smanjivanjem osvjetljenja ekrana omogućava se duži rad baterije.

Omogućavanje ili onemogućavanje vibracije na dodir

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Ostali zvuci.

3

Kucnite klizač

Vibracija na dodir kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Prilagođavanje trajanja vremena mirovanja prije isključivanja ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Mirovanje.

3

Odaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

Prilagođavanje veličine fonta

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Veličina slova.

3

Odaberite željenu opciju.

62

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prilagođavanje veličine ekrana

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Veličina ekrana.

3

Povucite klizač kako biste odabrali željenu opciju.

Prilagođavanje balansa bijelog na ekranu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Balans bijelog.

3

Povucite klizače u željeni položaj kako biste podesili balan bijelog.

Da biste vratili postavku za balans bijelog natrag na zadane vrijednosti, kucnite >

Zadane

vrijednosti.

Pametna kontrola pozadinskog svjetla

Pametna kontrola pozadinskog svjetla ekran drži uključenim sve dok uređaj držite u ruci.

Kada vam uređaj nije u ruci, ekran se isključuje u skladu s postavkama stanja mirovanja.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pametne kontrole pozadinskog

osvjetljenja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Pametna kontr. pozad. svj.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Način rada s rukavicama

Korištenjem načina rada s rukavicama, možete nositi rukavice i pomjerati se po ekranu

uređaja. Kada koristite način rada s rukavicama, na području ekrana na kojem je

registriran dodir pojavljuje se prsten oko kursora.

Omogućavanje načina rada s rukavicom

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite > Postavke > Prikaz > Način rada pri

nošenju rukav..

2

Kucnite klizač kako biste omogućili ovu funkciju.

Osjetljivost ovisi o veličini područja kontakta između ekrana i prsta ruke s rukavicom kojim se

pomjerate po ekranu.

Kačenje ekrana

Koristite kačenje ekrana kako biste postavili uređaj da prikazuje samo ekran za određenu

aplikaciju. Na primjer, ako igrate igru i slučajno dodirnete navigacijsku tipku Početak,

funkcija kačenja ekrana sprječava minimiziranje ekrana aktivne aplikacije. Tu funkciju

možete koristiti i kada posuđujete uređaj drugoj osobi kako bi ona teže mogla pristupati

višestrukim aplikacijama. Na primjer, uređaj možete posuditi drugoj osobi kako bi snimila

fotografiju i zakačiti ekran na aplikaciju Kamera kako ta osoba ne bi mogla lako koristiti

druge aplikacije kao što je E-pošta.

Kačenje ekrana nije sigurnosna funkcija i ne onemogućava u potpunosti druge korisnike da

otkače ekran i pristupaju vašem uređaju. Da biste zaštitili podatke, trebate postaviti uređaj tako

da zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak za zaključavanje ekrana kako bi korisnik mogao otkačiti

ekran.

Omogućavanje ili onemogućavanje zaključavanja ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Kačenje ekrana.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

4

Ako ste omogućili Zaključavanje ekrana, možete kucnuti klizač

Zaključaj uređaj

prilikom otkačivanja kako biste po želji omogućili ili onemogućili ovu dodatnu

sigurnosnu funkciju.

Uzorak, PIN ili lozinka nisu obavezni za rad funkcije kačenja ekrana.

63

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kačenje ekrana

1

Provjerite da li je na uređaju aktivirano kačenje ekrana.

2

Otvorite aplikaciju i idite na ekran koji želite zakačiti.

3

Kucnite .

4

Da biste prikazali ikonu za kačenje ekrana , prevucite prstom prema gore.

5

Kucnite .

6

U prozoru koji se pojavi kucnite

Važi.

Otkačivanje ekrana

Na zakačenom ekranu dodirnite i držite dok se ekran ne otkači.

Ako ste prilikom aktiviranja funkcije kačenja ekrana odabrali opciju za sigurnost, morate unijeti

uzorak, PIN ili lozinku kako biste otključali uređaj prije otkačivanja ekrana.