Sony Xperia Z3 Plus - Postavke aplikacije

background image

Postavke aplikacije

Neke aplikacije zahtijevat će dozvole kad pokrenete njihovo korištenje. Dozvole možete

dozvoliti ili odbiti pojedinačno za svaku aplikaciju, iz menija Postavke ili iz Potvrdnog

dijaloškog okvira za dozvole. Uslovi dozvola ovise o dizajnu aplikacije.

Za dozvoljavanje ili odbijanje dozvola

Kad se prikaže dijaloški okvir, možete izabrati da li da dozvolite ili odbijete dozvole. Ako

ste prethodno koristili drugu Android verziju, većina aplikacija već ima neophodne

dozvole.

Za dozvoljavanje dozvola

1

Da biste dozvolili dozvolu, kucnite na

Dopusti.

2

Kad se po drug put pojavi dijaloški okvir za potvrdu, možete izabrati opciju

Ne

pitaj ponovo, ako želiite.

3

U dijaloškom okviru će se objasniti i zašto su aplikaciji potrebne dozvole i za šta ih

ona koristi. Za odbacivanje dijaloškog okvira, kucnite na

U redu.

Za odbijanje dozvole

Da biste odbili dozvolu, kucnite na

Odbij kad je prikazan dijaloški okvir.

Neke aplikacije još uvijek se mogu koristiti čak i kad ste odbili dozvole.

Važne dozvole

Neke dozvole obavezne su da bi aplikacije funkcionirale kao što je predviđeno. U takvim

slučajevima bit ćete informirani putem dijaloškog okvira.

Konfiguriranje aplikacija

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije > .

3

Odaberite konfiguracijsku opciju, na primjer

Dozvole aplikacije, a zatim izaberite

aplikaciju koju želite konfigurirati.

Za dozvoljavanje važnih dozvola

1

Da biste dozvolili dozvolu, kucnite na

Nastavi > INFO. O APLIKAC. > Dozvole.

2

Pronađite važnu dozvolu koja vam je potrebna.

3

Udesno povucite klizač.

Dozvolama možete upravljati i u

Postavke > Aplikacije. Kucnite na aplikaciju i dozvole

promijenite po želji.

Dozvoljavanje ili odbijanje automatskih ažuriranja aplikacija

Ako je omogućena funkcija automatskog ažuriranja, vaše aplikacije se ažuriraju bez

prethodnog upita tako da se može desiti da ne primijetite da se preuzimaju velike količine

64

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

podataka. Da biste izbjegli potencijalno visoke troškove prenosa podataka, možete

onemogućiti automatska ažuriranja ili omogućiti automatska ažuriranja samo preko Wi-Fi

veze. Morate onemogućiti funkciju automatskog ažuriranja u aplikaciji Play Store™ i

aplikaciji What's New (tamo gdje je dostupna) kako biste izbjegli automatsko ažuriranje

aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskih ažuriranja za sve aplikacije u usluzi

Play Store

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Odaberite željenu opciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskih ažuriranja za sve aplikacije u usluzi

What's New

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija.

3

Odaberite željenu opciju.

Povezivanje aplikacije

Vaš uređaj može odrediti zadanu aplikaciju kojom će se upravljati određena web veza. To

znači da ukoliko je veza postavljena, vi ne morate odabirati aplikaciju svaki put kad

otvorite vezu. Zadanu aplikaciju možete promijeniti bilo kada.

Za upravljanje vezama aplikacije iz menija Postavke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Aplikacije.

3

Kucnite na i pronađite

Otvaranje linkova.

4

Odaberite aplikaciju za koju želite postaviti podržane veze.

5

Postavite

Otvaranje linkova svojstvo na Otvori u ovoj aplikaciji opciju.