Sony Xperia Z3 Plus - Čuvar ekrana

background image

Čuvar ekrana

Postavite interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

prezentaciju dok je vaš uređaj u priključnoj stanici ili se puni, a ekran je u stanju

mirovanja.

Na uređajima s više korisnika, svaki korisnik može imati pojedinačne postavke za čuvara

ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje čuvara ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Čuvar ekrana.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Odabir sadržaja za čuvar ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Čuvar ekrana.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju.

4

Odaberite šta želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar ekrana.

Ručno pokretanje čuvara ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Čuvar ekrana.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju.

4

Da biste odmah aktivirali čuvara ekrana, kucnite , a zatim kucnite

Pokreni sada.