Sony Xperia Z3 Plus - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

FM radio na vašem uređaju radi kao i svaki drugi FM radio. Na primjer, možete

pretraživati i slušati FM radio stanice te ih sačuvati kao omiljene. Morate povezati žične

slušalice sa mikrofonom ili slušalice na uređaj kako biste mogli koristiti radio. To je zato

što slušalice sa mikrofonom ili slušalice funkcioniraju kao antena. Nakon povezivanja

nekog od tih uređaja, zvuk možete prebaciti na zvučnik ako želite.

1

Spisak omiljenih

2

Dugme za uključivanje/isključivanje radija

3

Prikaz opcija menija

4

Odabrana frekvencija

5

Sačuvajte ili uklonite kanal označen kao omiljeni

6

Dugme za podešavanje

7

Frekvencijski opseg – povlačite ulijevo ili udesno kako biste se pomicali kroz kanale

8

Pomjeranje uz frekvencijski opseg radi traženja stanice

9

Sačuvani omiljeni kanal

10 Pomjeranje niz frekvencijski opseg radi traženja stanice

Slušanje FM radija

1

Povežite slušalice sa mikrofonom ili set slušalica na uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite . Dostupne stanice se pojavljuju dok se pomičete kroz

frekvencijski opseg.

Kada pokrenete FM radio, dostupne stanice se prikazuju automatski. Ako stanica ima RDS

informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon početka slušanja stanice.

Prebacivanje između radio stanica

Frekvencijski opseg povucite ulijevo ili udesno.

Umjesto toga, možete kucnuti strelice s obje strane frekvencijskog opsega kako

biste prešli na narednu radio stanicu s čistim prijemom.

101

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pokretanje novog traženja radio kanala

1

Kada je radio otvoren, kucnite .

2

Kucnite

Pretražiti radio stanice. Radio pretražuje cjelokupni frekventni opseg i

označava sve dostupne kanale.

Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na

Reproducir. na zvučnik.

Da biste zvuk prebacili natrag na žične slušalice sa mikrofonom ili slušalice, pritisnite i

kucnite na

Reproduciraj na slušalice.

Prepoznavanje pjesme na FM radiju koristeći TrackID™

1

Za vrijeme reprodukcije pjesme na FM radiju uređaja, kucnite , a zatim odaberite

TrackID™.

2

Dok TrackID™ analizira pjesmu prikazuje se indikator progresa. U slučaju da se

pjesma prepozna, prikazat će se rezultat ili spisak mogućih rezultata.

3

Da biste se vratili na FM radio, kucnite .

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama ili regionima, niti ih

podržavaju sve mreže ili pružaoci usluga.