Sony Xperia Z3 Plus - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Aplikaciju Muzika koristite za slušanje omiljene muzike i audio knjiga.

1

Minimizirajte player s prikazom preko cijelog ekrana

2

Tražite sve pjesme sačuvane na uređaju

3

Prikazivanje trenutnog redoslijeda reprodukcije

4

Prikaz opcija menija

5

Slika albuma (ako je dostupna)

6

Dodajte ili uklonite pjesmu kao omiljenu

7

Proteklo vrijeme trenutne pjesme

8

Dodajte pjesmu na listu reprodukcije

9

Indikator trajanja – povucite indikator ili kucajte prstom po liniji za premotavanje naprijed ili nazad

10 Ukupno vrijeme trajanja trenutne pjesme

11 Ponovite sve pjesme u trenutnom redoslijedu reprodukcije

12 Kucnite za odlazak na narednu pjesmu u redoslijedu reproduciranja; dodirnite i držite za premotavanje

naprijed u trenutnoj pjesmi

13 Reproducirajte ili pauzirajte pjesmu

14 Kucnite da biste otišli na prethodnu pjesmu u redu reproduciranja; dodirnite i držite za premotavanje

unazad u trenutnoj pjesmi

15 Miješanje pjesama u trenutnom redoslijedu reprodukcije

96

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Početni ekran aplikacije Muzika

1

Kucnite u gornjem lijevom uglu kako biste otvorili meni Muzika

2

Pomicanje prema gore ili prema dolje radi prikazivanja sadržaja

3

Reproducirajte pjesmu pomoću aplikacije Muzika

4

Reproducirajte sve pjesme u načinu rada Miješanje

5

Vratite se na ekran muzičkog playera

Reproduciranje pjesme pomoću aplikacije Muzika

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

3

Odaberite muzičku kategoriju.

4

Kucnite pjesmu kako biste je reproducirali.

Možda nećete biti u mogućnosti reproducirati stavke zaštićene autorskim pravom. Provjerite

imate li potrebna prava za sadržaj koji želite koristiti.

Pronalaženje informacija o pjesmi na mreži

Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Muzika, kucnite sliku albuma i zatim kucnite

Više o stavci.

Resursi na mreži koji se odnose na pjesmu mogu obuhvatati video zapise na usluzi

YouTube™, tekstove pjesama i informacije o izvođačima na usluzi Wikipedia.

Uređivanje informacija o muzici i preuzimanje slike albuma

1

U aplikaciji Muzika kucnite sliku albuma i zatim kucnite

Uredi info. o muzici.

2

Uredite informacije po želji.

3

Da biste preuzeli sliku albuma, kucnite , a zatim odaberite opciju.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

U meniju Muzika, pod stavkom Postavke možete postaviti i automatsko preuzimanje slike

albuma.

Prilagođavanje jačine zvuka audiozapisa

Pritisnite tipku za smanjivanje ili povećavanje jačine zvuka.

Minimiziranje aplikacije Muzika

Kada se reproducira pjesma, kucnite kako biste otišli na

Početni ekran.

Aplikacija Muzika nastavlja funkcionirati u pozadini.

Otvaranje muzičkog playera kada reproducira u pozadini

Dok se numera reproducira u pozadini, povucite statusnu traku prema dolje i

kucnite aplikaciju Muzika.

Alternativno, na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

97

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.