Sony Xperia Z3 Plus - Unošenje teksta glasovnim unosom

background image

Unošenje teksta glasovnim unosom

Prilikom unošenja teksta, umjesto kucanja riječi možete koristiti funkciju glasovnog

unosa. Samo izgovarajte riječi koje želite unijeti. Glasovni unos je eksperimentalna

tehnologija kompanije Google™ i dostupna je za određeni broj jezika i regiona. Morate

omogućiti glasovni unos prije nego što pokrenete njegovu upotrebu.

Omogućavanje glasovnog unosa

1

Dok je prikazana ekranska tastatura, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature .

3

Kucnite klizač

Tipka Google™ za glasovni unos. Kada je funkcija omogućena, na

tastaturi se prikazuje .

Unošenje teksta glasovnim unosom

1

Otvorite ekransku tastaturu i provjerite da li je omogućena funkcija glasovnog

unosa.

2

Kucnite . Kada se prikaže , govorite kako biste unijeli tekst.

3

Kada završite, ponovo kucnite . Pojavljuje se predloženi tekst.

4

Uredite tekst ručno ako je potrebno.