Sony Xperia Z3 Plus - Ekranska tastatura

background image

Ekranska tastatura

Tekst možete unositi pomoću ekranske QWERTY tastature dodirivanjem svakog slova

pojedinačno ili možete koristiti funkciju Unosa pokretom i klizno pomjerati prst od slova

do slova radi formiranja riječi. Ako više volite koristiti manju verziju ekranske tastature i

unositi tekst samo jednom rukom, možete aktivirati tastaturu za jednu ruku.
Možete odabrati maksimalno tri jezika za unos teksta. Pametna funkcija otkrivanja jezika

otkriva jezik koji koristite i predviđa riječi za taj jezik dok kucate. Neke aplikacije

automatski otvaraju ekransku tastaturu, na primjer aplikacije za e-poštu i razmjenu

tekstualnih poruka.

1 Izbrišite znak ispred kursora.

2 Unesite oznaku kraja reda ili potvrdite unos teksta.

3 Unesite razmak.

4 Personalizirajte tastaturu. Ova tipka nestaje nakon što se tastatura personalizira.

5 Prikažite brojeve i simbole. Za još više simbola kucnite .

6 Prebacujte između malih slova , velikih početnih slova i velikih slova . Za neke jezike, ova tipka

koristi se da bi se pristupilo dodatnim jezičnim znakovima.

Prikaz ekranske tastature radi unosa teksta

Kucnite polje za unos teksta.

Korištenje ekranske tastature u položenoj orijentaciji

Kada je prikazana ekranska tastatura, okrenite uređaj ustranu.

Možda ćete trebati prilagoditi postavke u nekim aplikacijama kako biste omogućili položenu

orijentaciju.

Unos teksta znak po znak

1

Da biste unijeli znak koji je vidljiv na tastaturi, kucnite dati znak.

2

Da biste unijeli varijantu znaka, dodirnite i držite znak regularne tastature kako

biste dobili listu dostupnih opcija, zatim odaberite sa liste. Na primjer, da biste

unijeli "é", dodirnite i držite dok se ne pojave druge opcije, a zatim, dok držite vaš

prst pritisnutim na tastaturi, povucite i odaberite "é".

Kucanje tačke

Nakon što unesete riječ, kucnite razmaknicu dva puta.

Unos teksta pomoću funkcije unosa pokretom

1

Kada se prikaže ekranska tastatura, povlačite prstom po slovima da biste sročili

riječ koju želite napisati.

2

Podignite prst nakon unosa riječi. Intuitivni unos se pojavljuje na osnovu slova koja

ste dodirnuli.

3

Ako se željena riječ ne pojavi, dotaknite kako biste vidjeli druge opcije i odabrali

ih u skladu s tim. Ako se željena opcija ne pojavi, izbrišite cijelu riječ i ponovo je

sročite ili je unesite pojedinačnim dodirivanjem svakog slova.

71

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Prevlačite za pisanje

1

Dok je prikazana ekranska tastatura, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature .

3

Kucnite klizač

Prevlačite za pisanje.

Korištenje tastature za jednu ruku

1

Otvorite ekransku tastaturu u uspravnoj orijentaciji, a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Tast. za kuc. jednom rukom.

3

Da biste premjestili tastaturu za jednu ruku na lijevu ili desnu stranu ekrana,

kucnite ili po izboru.

Da biste se vratili punu ekransku tastaturu, kucnite .