Sony Xperia Z3 Plus - Traženje i prikazivanje kontakata

background image

Traženje i prikazivanje kontakata

1

Traženje kontakata

2

Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija o hitnim kontaktima

3

Prikaz više opcija

4

Kartice Omiljeni i Svi kontakti

5

Prikaz detalja o kontaktu

6

Koristite klizač da pređete na kontakte koji započinju odabranim slovom

7

Dodavanje kontakta

Traženje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje

Pronađi

kontakte. Spisak rezultata se filtrira dok unosite pojedinačne znakove.

Odabir kontakata za prikazivanje u aplikaciji Kontakti

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Kontakti za prikazivanje.

3

Na spisku koji se prikaže, odaberite željenu opciju. Ako ste sinhronizirali kontakte s

računom za sinhroniziranje, taj račun će se prikazati na spisku.

4

Da biste dodatno proširili spisak opcija, kucnite

Prilagodi, odaberite odgovarajući

spisak i označite željene okvire za potvrdu ili uklonite oznake pored njih.

5

Kad završite, kucnite

OK.