Sony Xperia Z3 Plus - Prenošenje kontakata

background image

Prenošenje kontakata

Postoji nekoliko načina da prenesete kontakte na novi uređaj. Možete sinhronizirati

kontakte s računa na mreži ili uvesti kontakte direktno s drugog uređaja.

Prenošenje kontakata pomoću računa na mreži

Ako sinhronizirate kontakte na starom uređaju ili računaru s računom na mreži, na primjer
s računom na usluzi Google Sync™ ili Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, možete

prenijeti kontakte na novi uređaj pomoću tog računa.

Sinhroniziranje kontakata na novom uređaju s računom za sinhroniziranje

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Upravljaj računima.

3

Odaberite račun s kojim želite sinhronizirati kontakte, a zatim kucnite >

Sinhroniziraj sada.

Trebate biti prijavljeni u relevantni račun za sinhroniziranje da biste mogli sinhronizirati kontakte

s njim.

Drugi načini za prenošenje kontakata

Postoji nekoliko drugih načina za prijenos kontakata sa starog na novi uređaj. Na primjer,
kontakte možete kopirati na memorijsku karticu, koristiti tehnologiju Bluetooth

®

ili

sačuvati kontakte na SIM kartici. Za više informacija o prenošenju kontakata sa starog

uređaja, pogledajte relevantni Korisnički vodič.

Uvoz kontakata s memorijske kartice

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite

Uvoz/izvoz > Uvezi sa SD kartice ili interne pohrane

(.vcf datoteka).

3

Odaberite gdje će se pohraniti kontakti.

4

Kucnite

SD kartica.

5

Odaberite datoteke koje želite uvesti tako što ćete ih kucnuti.

Uvoženje kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i da li je vaš uređaj postavljen kao

vidljiv.

2

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu traku

prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

3

Kucnite

Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

4

Povucite statusnu traku prema dolje. Kada se prijenos završi, kucnite obavještenje.

5

Kucnite primljenu datoteku i odaberite gdje će se pohraniti kontakti.

Uvoz kontakata sa SIM kartice

Prilikom prenošenja kontakata na SIM karticu i s nje, na odredišnoj lokaciji može biti

duplikatnih kontakata. Informacije o rješavanju ovog problema potražite u odjeljku

Izbjegavanje

duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti

na stranici 87.

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Uvoz/izvoz > Uvesti sa SIM kartice.

3

Odaberite gdje će se pohraniti kontakti.

4

Odaberite kontakte za uvoz. Da biste uvezli jedan kontakt, pronađite i kucnite

željeni kontakt. Da biste uvezli sve kontakte, kucnite , a zatim kucnite

Uvesti sve.

85

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.