Sony Xperia Z3 Plus - Omiljeni

background image

Omiljeni

Kontakti koje označite kao omiljene pojavljuju se na kartici omiljenih u aplikaciji Kontakti,

skupa s kontaktima koje ste najčešće pozivali ili "top kontaktima". Na taj način

ostvarujete brži pristup tim kontaktima.

Označavanje kontakta kao omiljenog ili skidanje takve oznake

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite dodati u omiljene ili koji želite ukloniti iz omiljenih.

3

Kucnite .

Prikazivanje omiljenih kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

OMILJENI.

86

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.