Sony Xperia Z3 Plus - Snimanje fotografija i videozapisa

background image

Snimanje fotografija i videozapisa

1

Objektiv prednje kamere

2

Prebacivanje s prednje kamere na glavnu i obratno

3

Odabir načina snimanja

4

Povećavanje ili smanjivanje prikaza

5

Tipka kamere – Aktiviranje kamere/Snimanje fotografija/Snimanje videozapisa

6

Prikazivanje fotografija i videozapisa

7

Čuvanje lokacije

8

Snimanje fotografija ili videozapisa

9

Vraćanje korak unatrag ili izlazak iz kamere

10 Postavke načina snimanja

11 Postavke blica

Snimanje fotografije iz zaključanog ekrana

1

Da biste aktivirali ekran, kratko pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje .

2

Da biste aktivirali kameru, dodirnite i držite stavku i prevucite je bilo gdje.

3

Nakon što se kamera otvori, kucnite .

Kameru možete aktivirati kada je ekran zaključan i neaktivan. Da biste to učinili, pritisnite tipku

kamere do kraja. Ponovo pritisnite kako biste snimili fotografiju.

Za snimanje fotografije koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Pritisnite tipku kamere u potpunosti.

Za snimanje autoportreta prednjom kamerom

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite

.

3

Za snimanje fotografije pritisnite tipku kamere.

Korištenje blica fotoaparata

1

Kada je otvorena kamera, kucnite .

2

Odaberite vašu željenu postavku blica.

3

Snimite fotografiju.

Korištenje funkcije zumiranja

Kada je otvorena kamera, primaknite ili razmaknite prste na ekranu kamere.

Možete koristiti i tipku za podešavanje jačine zvuka tako što ćete je pritisnuti gore

ili dolje. Da biste omogućili ovu funkciju, kucnite i zatim kucnite

Više > Koristi

Tipku za jač. zvuka kao.

103

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Snimanje videozapisa koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

.

3

Da biste pokrenuli snimanje videozapisa, pritisnite tipku kamere.

4

Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite tipku kamere.

Snimanje video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Ako nije odabran video način rada, prevucite preko ekrana da odaberete

.

3

Usmjerite kameru prema predmetu.

4

Da biste počeli snimati, kucnite .

5

Da biste aktivirali pauzu prilikom snimanja videozapisa, kucnite . Da biste

nastavili snimanje, kucnite .

6

Da biste zaustavili snimanje, kucnite .

Fotografiranje prilikom snimanja videa

Da biste snimili fotografiju dok gledate videozapis, kucnite . Fotografija se snima

odmah nakon što pustite dugme kamere.

Prikazivanje fotografija i video isječaka

1

Aktivirajte kameru, a zatim kucnite sličicu kako biste otvorili fotografiju ili video

zapis.

2

Listajte prema lijevo ili prema desno kako biste prikazivalii fotografije i video

isječke.

Brisanje fotografije ili videozapisa

1

Pronađite fotografiju ili video zapis koji želite izbrisati.

2

Kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku.

3

Kucnite .

4

Kucnite

IZBRIŠI za potvrdu.