Sony Xperia Z3 Plus - Opće postavke kamere

background image

Opće postavke kamere

Načini snimanja

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete željeni način rada za snimanje ili spisak

aplikacija.

Ručno

Ručno podesite postavke kamere kao što su rezolucija, balans bijelog i ISO.

Potpuno automatski

Optimizirajte postavke tako da odgovaraju svakoj sceni.

Video kamera

Ručno podesite postavke videozapisa kao što su rezolucija i način rada fokusa.

Aplikacije kamere

Ručno odaberite aplikacije kamere.

Aplikacije kamere

Sound Photo

Snimajte fotografije s pozadinskim zvukom.

AR efekt

Snimajte fotografije ili videozapise s virtuelnim scenama i likovima.

Kreativni efekt

Primijenite efekte na fotografije ili videozapise.

104

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Sweep panorama

Snimajte fotografije širokog ugla i panoramske fotografije.

Lice u slici

Snimajte fotografije koristeći prednju i zadnju kameru u isto vrijeme.

Stil portreta

Snimajte fotografije pomoću stilova portreta u realnom vremenu.

Timeshift video

Snimajte videozapise s velikim brojem kadrova i primjenjujte efekte usporenog

prikaza.

4K video

Snimajte video zapise u 4K ultra visokoj definiciji.

Timeshift burst

Pronađite najbolju fotografiju u brzom nizu slika.

Više uglova

Snimite istu scenu iz nekoliko uglova na jednom ekranu.

AR maska

Koristite druga lica kako biste maskirali vlastito.

Sweep Panorama

Jednostavnim pokretom pritiska i prevlačenja možete snimiti fotografije širokog ugla i

panoramske fotografije iz horizontalnog i vertikalnog smjera.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim odaberite .

3

Da biste odabrali smjer snimanja, kucnite

.

4

Pritisnite tipku kamere i polako i mirno pomjerajte kameru u smjeru kretanja

prikazanom na ekranu.

Stil portreta

Funkciju Stil portreta možete koristiti da biste primijenili efekte retuširanja na fotografije

portreta prilikom snimanja kako biste postigli najbolje rezultate. Također možete koristiti

postavku

Magična zraka kako biste dodali uzorak reflektora za oči.

Korištenje funkcije Stilski portret

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim odaberite .

3

Da biste prikazali sve stilove, kucnite naziv stila koji je trenutno odabran, npr.

Mjehurić.

4

Da biste dodali više stilova, kucnite

Više.

5

Odaberite stil koji želite primijeniti, a zatim kucnite kako biste snimili fotografiju.

Korištenje funkcije Magična zraka

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim kucnite > .

3

Da biste primijenili efekt reflektora u oku, odaberite prilagođeni uzorak.

AR efekt

Na svojim fotografijama možete primijeniti AR efekte (proširena realnost) i učiniti ih

zabavnijim. Tokom korištenja kamere, ta postavka vam omogućava da integrirate 3D

105

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

scene u vaše fotografije ili video zapise. Samo odaberite željenu scenu i prilagodite njen

položaj u tražilu.

Timeshift video

Možete snimiti video uz veliku brzinu kadrova od 120 kadrova u sekundi i zatim primijeniti

efekte tako da dijelove video zapisa ili cijeli video zapis reproducirate u usporenom

snimku.

Lice na slici

Način rada 'Lice na slici' možete koristiti da u isto vrijeme uključite prednju i glavnu

kameru, tako da se možete fotografirati skupa s predmetom.

Timeshift burst

Kamera snima brzi niz od 61 fotografije u periodu od dvije sekunde – sekundu prije i

sekundu nakon što pritisnete dugme kamere na ekranu. Tako se možete vratiti i pronaći

savršenu sliku.

Korištenje opcije Timeshift burst

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim odaberite .

3

Snimite fotografije. Snimljene fotografije se pokazuju u prikazu sličica.

4

Pomičite se kroz sličice i odaberite fotografiju koju želite sačuvati, a zatim kucnite

.

Način rada multi-kamera

Način rada multi-kamera vam omogućava da snimite fotografiju ili videozapis koji

kombinira različite uglove iz različitih izvora. Na ekranu uređaja prikazuju se ekrani dvije
kamere - jedan je od kamere uređaja, a drugi od povezanog Xperia

®

uređaja ili Sony

kamere koja podržava NFC i tehnologiju Wi-Fi Direct

®

.

Ako ste npr. na koncertu i želite snimiti fotografiju ili videozapis koji kombinira prikaz

benda iz jednog ugla i publike iz drugog ugla, možete koristiti način rada multi-kamere za

ostvarivanje najboljeg efekta.
Možete postaviti način rada multi-kamere koristeći NFC, kojim se pokreće uparivanje
dvaju uređaja koristeći tehnologiju Wi-Fi Direct

®

.

Korištenje načina rada multi-kamere

1

Uključite funkciju NFC-a na oba uređaja koje želite povezati.

2

Aktivirajte kameru na svom uređaju.

3

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim odaberite .

4

Na ekranima oba uređaja kucnite .

5

Prislonite područja za otkrivanje NFC-a na oba uređaja jedno uz drugo. Oba
uređaja bi se trebala povezati pomoću tehnologije Wi-Fi Direct

®

.

6

Nakon što se uređaji povežu, na ekranu uređaja prikazuju se ekrani dvije kamere -

jedan je od kamere vašeg uređaja, a drugi od kamere povezanog uređaja.

7

Da biste promijenili raspored ili oblik ekranâ kamere, kucnite

.

8

Kad završite s uređivanjem i kad budete spremni za snimanje konačne

kombinirane fotografije ili videozapisa, kucnite

Gotovo > .

AR maska

Koristite funkciju AR maske da maskirate selfie fotografiju svog lica crtama lica druge

osobe ili neke životinje. Na primjer, možete spojiti svoje lice s licem prijatelja ili prijateljice

kako biste napravili zabavne hibridne selfie fotografije.

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za korištenje svojstva AR maske

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite ekran da biste otišli na

, zatim odaberite .

3

Usmjerite kameru prema licu, zatim odaberite masku koju želite primijeniti.

4

Da biste snimili fotografiju, prvo kucnite na da biste sakrili sve maske, zatim

kucnite na .

5

Da biste ponovno prikazali sve vrste maski, locirajte lice u obojenom kadru koje se

pojavljuje u tražilu kamere, zatim kucnite na .

Preuzimanje aplikacija kamere

Besplatne aplikacije kamere ili one koje se plaćaju možete preuzeti s usluge Google

Play™ ili drugih izvora. Prije nego što počnete preuzimanje, provjerite da li imate aktivnu

internetsku vezu, po mogućnosti preko Wi-Fi mreže kako biste ograničili troškove za

promet podataka.

Preuzimanje aplikacija kamere

1

Otvorite aplikaciju kamere.

2

Prevucite prstom preko ekrana da odaberete

, a zatim kucnite .

3

Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti i slijedite upute kako biste dovršili

instaliranje.

Automatsko pronalaženje lica

Kamera automatski prepoznaje lica i označava ih okvirom Okvir u boji prikazuje koje lice

je odabrano za fokus. Fokus se postavlja na lice koje je najbliže središtu kamere. Također

možete kucnuti jedan od okvira kako biste odabrali koje lice bi trebalo biti u fokusu.

Automatsko snimanje

Uključite automatsko snimanje kako biste automatski snimali fotografije korištenjem jedne

od opcija navedenih ispod.

Smile Shutter

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ da fotografirate lice osobe u trenutku kada se osmjehuje. Kamera

pronalazi do pet lica i odabire jedno lice za pronalaženje osmijeha i autofokus. Kada se osoba čije je lice

odabrano nasmije, kamera automatski snima fotografiju.

Isključeno

Kada je automatsko snimanje isključeno, fotografije možete snimati koristeći dugme okidača ili tipku kamere.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Autom. snimanje > Smile Shutter.

4

Kada je kamera otvorena i funkcija

Smile Shutter uključena, usmjerite kameru

prema predmetu snimanja. Kamera bira koje lice će biti u fokusu.

5

Odabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se snima

automatski čim se otkrije nasmiješeno lice.

6

Ako se ne otkrije osmijeh, možete pritisnuti tipku kamere da ručno snimite

fotografiju.

Čuvanje geografske lokacije fotografije

Omogućite funkciju Sačuvaj lokaciju kako biste geografski označili fotografije, tj. sačuvali

približnu geografsku lokaciju dok snimate. Geografska lokacija utvrđuje se korištenjem

bežičnih mreža i GPS tehnologije.
Kada se na ekranu kamere pojavi , funkcija čuvanja lokacije je uključena, ali geografska

pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , funkcija čuvanja lokacije je uključena i

geografska lokacija je dostupna tako da se fotografiji može dodati geografska lokacija.

Kada se ne pojavi nijedan od dva navedena simbola, funkcija čuvanja lokacije je

onemogućena.

107

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uključivanje geografskog označavanja

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite .

3

Kucnite

Više, a zatim kucnite klizač pored stavke Sačuvaj lokaciju kako biste

omogućili ili onemogućili funkciju.

4

Ako omogućavate geografsko označavanje, prikazat će se upit da omogućite

Lokacijske usluge ako već nisu omogućene. Kucnite

OK, a zatim kucnite klizač

Lokacija.

Snimanje dodirom

Uz funkciju Snimanje dodirom možete jednostavno kucnuti bilo gdje na ekran kamere

kako biste snimili fotografiju.

Uključeno

Samo prednja kamera

Isključeno

Linije mreže

Možete koristiti linije mreže kao vizuelno pomagalo prilikom snimana kako biste lakše

pronašli odgovarajuću kompoziciju za fotografiju.

Linije mreže se prikazuju samo na ekranu kamere tokom snimanja i ne pojavljuju se na

konačnoj fotografiji.

Automatski pregled fotografija

Možete odabrati da pregledate fotografije odmah nakon snimanja.

Uključeno

Nakon što snimite fotografiju, njen pregled se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana na 3 sekunde.

Samo prednja kamera

Nakon što snimite fotografiju prednjom kamerom, njen pregled se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana na

3 sekunde.

Isključeno

Fotografija ili videozapis se sačuvaju nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Korištenje tipke za jačinu zvuka kao

Možete izabrati kako želite koristiti tipku za jačinu zvuka prilikom snimanja fotografija.

Zum

Koristite tipku za jačinu zvuka za povećavanje ili smanjivanje prikaza.

Jačina zvuka

Koristite tipku za jačinu zvuka kako biste prilagodili jačinu zvuka obavještenja, melodija zvona i muzike.

Okidač

Koristite tipku za jačinu zvuka za snimanje fotografija.

Zvuk

Kad snimite fotografiju ili počnete snimati video, Kamera će reproducirati zvuk okidača.

Ako koristite automatsko odbrojavanje, reproducirat će se niz bipova kako bi se označilo

odbrojavanje. Možete odabrati da uključite ili isključite te zvuke.

Pohrana podataka

Možete izabrati da svoje podatke sačuvate na uklonjivu SD karticu ili u internu pohranu

svog uređaja.

Interna pohrana

108

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Fotografije ili video zapisi su sačuvani u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi su sačuvani na SD kartici.

Brzo pokretanje

Koristite postavke Brzog pokretanja za pokretanje kamere kada je ekran zaključan.

Samo pokreni

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru kada je ekran zaključan pritiskanjem i držanjem tipke

kamere.

Pokreni i snimi

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i automatski snimiti fotografiju kada je ekran zaključan

pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Pokreni i snimi video

Kada je postavka aktivirana, možete pokrenuti kameru i početi snimati video zapis kada je ekran zaključan

pritiskanjem i držanjem tipke kamere.

Isključeno

Podešavanje boje i osvjetljenja

1

Aktivirajte kameru.

2

Kucnite >

Boja i osvjetljenje.

3

Povucite klizače u željeni položaj kako biste podesili boju i osvjetljenje.

Ova postavka dostupna je samo u načinima snimanja Potpuno automatski i Video kamera.

Balans bijelog

Ova postavka, koja je dostupna samo u načinu snimanja

Ručno podešava balans boje u

skladu s uvjetima osvjetljenja. Možete i ručno podesiti ekspoziciju u opsegu -2.0 EV do

+2.0 EV. Na primjer, možete povećati osvjetljenje slike ili smanjiti ukupnu ekspoziciju

kucanjem komandi plus ili minus kada je prikazana ikona za postavljanje balansa bijelog

.

Automatski

Automatsko prilagođavanja balansa boje uvjetima osvjetljenja.

Svjetlo sa žarnom niti

Prilagođavanje balansa boje za uvjete toplog osvjetljenja, kao što je osvjetljenje ispod sijalica.

Fluorescentno

Prilagođavanje balansa boje za fluorescentno osvjetljenje.

Dnevno svjetlo

Prilagođavanje balansa boje za sunčano vrijeme napolju.

Oblačno

Prilagođavanje balansa boje za oblačno nebo.