Sony Xperia Z3 Plus - Postavke za internet i MMS

background image

Postavke za internet i MMS

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali internetu kada nije dostupna Wi-Fi mreža,

morate imati aktivnu mobilnu vezu za prijenos podataka s pravilnim postavkama za

internet i MMS (Usluga multimedijalnih poruka). Nekoliko savjeta:

Postavke za internet i MMS za većinu mobilnih mreža i operatera prethodno su

instalirane na uređaju. Na taj način možete odmah početi koristiti internet i slati

multimedijalne poruke.

Te postavke se mogu preuzeti koristeći Wi-Fi.

Postavke za Internet i MMS na svom uređaju možete u svakom trenutku ručno dodati,

promijeniti ili izbrisati. Ako greškom promijenite ili izbrišete postavku za internet ili MMS,

ponovo preuzmite postavke za internet i MMS.

Ako ne možete pristupiti internetu preko mobilne mreže ili ako razmjena multimedijalnih

poruka ne funkcionira iako su postavke za internet i MMS uspješno preuzete na uređaj,

pogledajte savjete za rješavanje problema s pokrivenošću mrežom, mobilnim podacima i

poteškoćama s MMS-om za svoj uređaj na stranici

www.sonymobile.com/support/

.

Ako je aktiviran način rada STAMINA radi uštede energije, sav promet podataka

mobilnom vezom se pauzira kada je ekran isključen. Ako to izaziva probleme s vezom,

pokušajte izostaviti neke aplikacije i usluge od pauziranja ili privremeno deaktivirajte način

rada STAMINA.

Ako koristite uređaj s više korisnika, samo vlasnik, odnosno primarni korisnik, može

preuzeti postavke za internet i razmjenjivanje poruka iz menija Postavke, ali se preuzete

postavke odnose na sve korisnike.

Preuzimanje postavki za internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Internet postavke.

3

Kucnite

PRIHVATI. Nakon uspješnog preuzimanja postavki, na statusnoj traci se

prikazuje oznaka i automatski se uključuje mobilni promet podataka.

Ako se postavke ne mogu preuzeti na uređaj, provjerite jačinu signala mobilne ili

Wi-Fi mrežne

veze. Premjestite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i

pokušajte ponovo.

50

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje postavki za internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Kucnite

Nazivi pristupnih tačaka > .

4

Kucnite

Ime i unesite željeno ime, a zatim kucnite U redu.

5

Kucnite

Naziv pristupne tačke i unesite naziv pristupne tačke, a zatim kucnite U

redu.

6

Unesite sve druge tražene infomacije. Ukoliko ne znate koje informacije su

potrebne, obratite se operateru mreže za više detalja.

7

Kad završite, kucnite , a zatim kucnite

SAČUVAJ.

Prikazivanje preuzetih postavki za internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Kucnite

Nazivi pristupnih tačaka.

4

Da biste prikazali više detalja, kucnite bilo koju dostupnu stavku.