Sony Xperia Z3 Plus - Odabir mobilnih mreža

background image

Odabir mobilnih mreža

Uređaj se automatski prebacuje s jedne mobilne mreže na drugu, ovisno o tome koje su

mobilne mreže dostupne na vašoj lokaciji. Također možete ručno postaviti uređaj da

koristi određeni način rada mobilne mreže, npr. WCDMA ili GSM.
Ikone različitog statusa prikazuju se u statusnoj traci ovisno o tipu ili načinu rada mreže

na koju ste povezani. Pogledajte odjeljak

Ikone statusa

na stranici 34 da biste vidjeli

kako izgledaju različite ikone statusa.

Odabir mrežnog načina rada

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Kucnite

Tip željene mreže, a zatim odaberite mrežni način rada.

Ručni odabir druge mreže

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Operateri mreže.

3

Kucnite

Način pretraživanja, a zatim odaberite Manuelno.

4

Odaberite mrežu.

Ako mrežu odaberete ručno, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se pomjerite izvan

dometa ručno odabrane mreže.

Aktiviranje automatskog odabira mreže

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže > Mrežni operateri.

3

Kucnite

Način pretraživanja, a zatim odaberite Automatski.