Sony Xperia Z3 Plus - Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

background image

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

Mobilnu vezu za prijenos podataka možete podijeliti s drugim uređajima na nekoliko

načina:

USB dijeljenje veze – podijelite mobilnu vezu za prijenos podataka s jednim računarom

koristeći USB kabl.

Bluetooth® dijeljenje veze – podijelite mobilnu vezu za prijenos podataka s maksimalno

četiri druga uređaja pomoću funkcije Bluetooth®.

Prijenosna pristupna tačka – podijelite mobilnu vezu za prijenos podataka istovremeno s

maksimalno 10 drugih uređaja koristeći Wi-Fi, uključujući uređaje koji podržavaju

tehnologiju WPS.

Dijeljenje veze za prijenos podataka pomoću USB kabla

1

Povežite uređaj s računarom koristeći USB kabl koji je isporučen s njim.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

4

Kucnite klizač za

USB pristup internetu, a zatim kucnite OK ako se pojavi prompt.

Nakon povezivanja, na statusnoj traci se prikazuje .

5

Da biste zaustavili dijeljenje veze za prijenos podataka, kucnite klizač

USB pristup

internetu ili isključite USB kabl.

Preko USB kabla ne možete istovremeno dijeliti vezu za prijenos podataka uređaja i SD karticu.

53

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka s drugim Bluetooth® uređajem

1

Provjerite da li su vaš uređaj i drugi Bluetooth® uređaj upareni te da li je na vašem

uređaju aktiviran mobilni promet podataka.

2

Vaš uređaj: Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka, a zatim kucnite klizač Bluetooth dijeljenje veze kako biste omogućili

funkciju.

4

Bluetooth® uređaj: Postavite uređaj tako da mrežnu vezu dobije putem funkcije

Bluetooth®. Ako je uređaj računar, pogledajte relevantne upute kako biste dovršili

postavljanje. Ako uređaj koristi operativni sistem Android™, kucnite ikonu postavki

pored naziva uređaja s kojim je uparen u opcijama

Postavke > Bluetooth >

Upareni uređaji, a zatim označite okvir za potvrdu Pristup internetu.

5

Vaš uređaj: Pričekajte da se na statusnoj traci pojavi . Kada se pojavi,

postavljanje je završeno.

6

Ponovo kucnite klizač

Bluetooth dijeljenje veze kako biste onemogućili funkciju.

Funkcija

Bluetooth dijeljenje veze se isključuje svakog puta kad isključite uređaj ili isključite

funkciju Bluetooth®.

Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Kucnite

Postavke prenosivih pristupnih tačaka > Konfigurirajte pristupnu tačku.

4

Unesite informacija za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje

Sigurnost. Ako je potrebno unesite

lozinku.

6

Kucnite

SAČUVAJ.

7

Kucnite , a zatim kucnite klizač

Prenosiva pristupna tačka kako biste omogućili

funkciju.

8

Ako se pojavi upit, kucnite

OK da biste potvrdili. Na statusnoj traci se prikazuje

kada prijenosna Wi-Fi pristupna tačka postane aktivna.

Dozvoljavanje uređaju koji podržava WPS da koristi mobilnu vezu za prijenos

podataka

1

Provjerite da li uređaj funkcionira kao prijenosna pristupna tačka.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka > Postavke prenosivih pristupnih tačaka.

4

U opciji

Konfigurirajte pristupnu tačku provjerite da li je prijenosna pristupna tačka

osigurana lozinkom.

5

Omogućite postavku

Dostupan ako je bila onemogućena.

6

Kucnite

WPS hardversko dugme, a zatim slijedite odgovarajuće upute.

Alternativno, kucnite >

Unos WPS PIN-a, a zatim unesite PIN koji se prikaže na

uređaju koji podržava WPS.

Promjena imena ili osiguravanje mobilne pristupne tačke

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Kucnite

Postavke prenosivih pristupnih tačaka > Konfigurirajte pristupnu tačku.

4

Unesite informacija za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno unesite lozinku.

7

Kucnite

SAČUVAJ.