Sony Xperia Z3 Plus - Prikazivanje fotografija i video zapisa

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Koristite aplikaciju Album da prikažete fotografije i reproducirate videozapise koje ste

snimili kamerom ili da prikažete sličan sadržaj koji ste sačuvali na uređaj. Sve fotografije i

videozapisi prikazuju se na mreži po hronološkom redoslijedu.

1

Kucnite da biste otvorili meni na početnom ekranu aplikacije Album

2

Prikaz opcija menija

3

Prezentacija svih fotografija i videozapisa ili onih koje ste dodali u omiljene

4

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije Album

5

Datum stavki u grupi

6

Kucnite fotografiju ili videozapis da biste ga prikazali

7

Pomicanje prema gore ili prema dolje radi prikazivanja sadržaja

Prikazivanje fotografija i video zapisa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite fotografiju ili videozapis koji želite prikazati. Ako se pojavi upit, kucnite .

4

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis. Listajte udesno

kako biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis.

Da biste postavili automatsko rotiranje ekrana prilikom zakretanja uređaja, kucnite

Rotiraj

sadržaj ekrana u opcijama Postavke > Prikaz > Kada se uređaj zarotira.

Moguće je da aplikacija Album ne podržava sve formate datoteka. Za dodatne informacije o

podržanim formatima datoteka i korištenju multimedijalnih datoteka (zvuk, slika i video),

preuzmite Bijelu knjigu za svoj uređaj na stranici

www.sonymobile.com/support/

.

Promjenu veličine sličica

Tokom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u albumu, raširite dva prsta za

povećanje ili skupite dva prsta za smanjenje.

Zumiranje fotografije

Kada prikazujete fotografiju, raširite dva prsta da povećate prikaz, ili skupite dva prsta da

smanjite prikaz.

Gledanje prezentacije fotografija

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatne trake, a zatim

kucnite >

Prezentacija da pokrenete reproduciranje svih fotografija u albumu.

2

Kucnite fotografiju kako biste završili prezentaciju.

115

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Reproduciranje video zapisa

1

U Albumu pronađite i kucnite videozapis koji želite reproducirati.

2

Kucnite .

3

Ako komande za reproduciranje nisu prikazane, kucnite ekran da ih prikažete. Da

biste sakrili komande, ponovno kucnite ekran.

Pauziranje videozapisa

1

Dok se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali komande.

2

Kucnite .

Premotavanje video zapisa naprijed i natrag

1

Dok se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali komande.

2

Povucite marker progresne trake ulijevo da biste premotali unazad ili udesno da

biste premotali unaprijed.

Prilagođavanje jačine zvuka videozapisa

Pritisnite tipku za smanjivanje ili povećavanje jačine zvuka.