Sony Xperia Z3 Plus - Meni početnog ekrana aplikacije Album

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Album

U meniju početnog ekrana aplikacije Album možete pretraživati albume fotografija,

uključujući fotografije i videozapise snimljene uz korištenje specijalnih efekata, kao i

sadržaj koji dijelite na mreži preko usluga kao što su Picasa™ i Facebook. Kad ste

prijavljeni na takve platforme, možete upravljati sadržajem i prikazivati slike na mreži. Iz

aplikacije Album možete dodavati i geografske oznake fotografijama, izvršavati osnovne

zadatke uređivanja i za dijeljenje sadržaja koristiti metode kao što su bežična tehnologija

Bluetooth® i e-pošta.

1

Povratak na početni ekran aplikacije Album radi prikaza cjelokupnog sadržaja

2

Prikazivanje omiljenih fotografija i videozapisa

3

Prikazivanje svih videozapisa sačuvanih na uređaju

4