Sony Xperia Z3 Plus - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju kako biste slali i primali poruke e-pošte preko

svojih računa e-pošte. Možete koristiti jedan ili više računa e-pošte odjednom, uključujući

poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Slijedite upute koje se prikazuju na ekranu kako biste završili postavljanje.

Za neke usluge e-pošte će možda biti potrebno da kontaktirate pružaoca usluga e-pošte radi

detaljnih postavki računa e-pošte.

Dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke > Dodati račun.

4

Slijedite upute na ekranu. Ako se postavke za račun e-pošte ne mogu preuzeti

automatski, postavljanje završite ručno.

5

Kada završite, kucnite

DALJE.