Sony Xperia Z3 Plus - Postavke računa e-pošte

background image

Postavke računa e-pošte

Uklanjanje računa e-pošte s uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

4

Odaberite račun koji želite ukloniti.

5

Kucnite

Izbrisati račun > OK.

Promjena učestalosti provjeravanja dolaznih poruka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

4

Odaberite željeni račun.

5

Kucnite

Učestalost provjeravanja > Učestalost provjeravanja i odaberite opciju.

Postavljanje automatskog odgovora "Van ureda" u računu Exchange ActiveSync

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite E-pošta.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Odaberite EAS (Exchange ActiveSync) račun za koji želite postaviti automatski

odgovor "Van ureda".

4

Kucnite

Izvan ureda.

5

Kucnite klizač kako biste omogućili funkciju.

6

Ukoliko je potrebno, označite okvir za potvrdu

Postavljanje vremen. opsega i

postavite vremenski opseg za automatski odgovor.

7

Unesite poruku "Van ureda" u polje teksta.

8

Kucnite

OK za potvrdu.