Sony Xperia Z3 Plus - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ako imate Google™ račun, možete koristiti aplikaciju Gmail™ za čitanje i pisanje poruka

e-pošte.

94

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Prikaz liste računa Gmail i fascikli

2

Pretraživanje poruka e-pošte

3

Spisak poruka e-pošte

4

Pisanje poruke e-pošte

Saznajte više o usluzi Gmail™

Dok je aplikacija Gmail otvorena, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Pomoć i

povratne informacije.

95

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.