Sony Xperia Z3 Plus - Veličina prikaza

background image

Veličina prikaza

Postavku

Veličina ekrana možete koristiti da povećate ili smanjite sve elemente na

ekranu, a ne samo tekst.

Postavljanje veličine prikaza

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost.

3

Kucnite

Veličina ekrana, a zatim postavite željenu veličinu prikaza kucanjem na

skali.