Sony Xperia Z3 Plus - Pokret za povećavanje

background image

Pokret za povećavanje

Pokret za povećavanje vam omogućava da zumirate dijelove ekrana kucanjem na

područje ekrana osjetljivog na dodir tri puta zaredom.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pokret za uvećavanje

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost > Potez za uvećavanje.

3

Kucnite klizač pod stavkom

Potez za uvećavanje.

Povećavanje područja i pomjeranje preko ekrana

1

Provjerite da li je omogućena funkcija

Potez za uvećavanje.

2

Da biste privremeno uvećali područje, kucnite ga tri puta.

3

Premjestite područje prevlačeći ga s dva ili više prstiju.

4

Da biste izašli iz načina rada za zumiranje, kucnite dato područje tri puta.

U određenim aplikacijama uvećavanje i smanjivanje prikaza možete vršiti i primicanjem ili

razmicanjem prstiju na željenom području.