Sony Xperia Z3 Plus - Punjenje uređaja

background image

Punjenje uređaja

Uvijek koristite originalni Sony punjač i USB kabl predviđen za vaš određeni model uređaja

Xperia™. Korištenjem drugih punjača i kablova može se produžiti vrijeme punjenja, može se

desiti da se uređaj uopće ne puni ili čak da se ošteti. Prije umetanja USB kabla provjerite da li

su svi USB priključci i poveznici sasvim suhi.

Priključivanjem na zidnu utičnicu uređaj će se napuniti brže nego preko računara. Uređaj

možete koristiti za vrijeme punjenja.
Ako je baterija ispražnjena, može proteći do 30 minuta prije nego što uređaj reagira na

punjenje. Za to vrijeme, ekran uređaja može ostati sasvim taman, bez prikazivanja ikone

punjenja. Također imajte na umu da punjenje potpuno prazne baterije do maksimuma

može potrajati 4 sata.

Uređaj ima ugrađenu, punjivu bateriju koju može mijenjati samo osoblje ovlaštenog Sony

servisnog centra. Nikada ne smijete pokušavati da sami otvorite ili rastavite uređaj. Time se

mogu izazvati oštećenja i izgubiti garancija.

Punjenje uređaja

39

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Uključite punjač u utičnicu.

2

Utaknite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB priključak na računaru).

3

Uključite drugi kraj kabla u mikro USB priključak na uređaju, tako da USB simbol

bude okrenut prema gore. Lampica obavještenja svijetli kada punjenje počne.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja povlačenjem

ravno prema vani. Pazite da ne iskrivite priključak.

Koristite isključivo punjač koji ste dobili s uređajem ili drugi Sony punjač namijenjen za

punjenje vašeg uređaja.

Ako je baterija sasvim ispražnjena, može proteći nekoliko minuta dok lampica obavještenja ne

zasvijetli i ne pojavi se ikona punjenja .

Status svjetla obavještenja za bateriju

Zelena

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je veći od 90%

Narandžasta

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 90%

Crvena

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 15%