Sony Xperia Z3 Plus - Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja

background image

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja

Uopćeno govoreći, fotografije, videozapise ili drugi sadržaj lične prirode ne biste trebali

sačuvati samo u internu memoriju uređaja. Ukoliko se vaš uređaj ošteti, ako ga izgubite ili

ako ga neko ukrade, može se dogoditi da neće biti moguće obnoviti podatke pohranjene

u internoj memoriji. Preporučujemo vam da koristite softver Xperia™ Companion da biste

napravili rezervne kopije kojim će se vaši podaci bezbjedno sačuvati na eksternom

uređaju. Taj metod se posebno preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju

Android verziju.
Preporučuje se da izradite rezervnu kopiju podataka pomoću aplikacije Xperia™

Rezervna kopija i obnavljanje prije vraćanja na vrijednosti postavljene u fabrici. Pomoću te

aplikacije možete napraviti rezervne kopije podataka na računu na mreži, SD kartici ili

eksternom USB uređaju za pohranu koji ste s uređajem povezali preko glavnog USB

adaptera:
Pomoću aplikacije Google Izrada rezervne kopije i obnavljanje možete napraviti kopiju

podataka na serveru kompanije Google.

45

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion da napravite rezervnu kopiju podataka iz uređaja na
PC ili Apple

®

Mac

®

računar. Možete izraditi rezervne kopije sljedećih tipova podataka:

Registri poziva

Tekstualne poruke

Kalendar

Postavke

Multimedijalne datoteke poput muzike i video zapisa

Fotografije i slike

Pravljenje rezervne kopije podataka putem računara

1

Otklučajte ekran uređaja i povežite ga s računarom koristeći USB kabl.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se nije automatski

pokrenuo. Nakon nekoliko trenutaka, računar će pronaći vaš uređaj. Obavezno

odaberite način rada

Prenosi fajlove na uređaju.

3

Kliknite

Rezervna kopija na glavnom ekranu aplikacije Xperia™ Companion.

4

Slijedite upute na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka iz uređaja.

Ako nemate instaliranu aplikaciju Xperia™ Companion, od vas će se tražiti da je instalirate kad

povežete uređaj s računarom.

Obnavljanje podataka putem računara

1

Otklučajte ekran uređaja i povežite ga s računarom koristeći USB kabl.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se nije automatski

pokrenuo. Nakon nekoliko trenutaka, računar će pronaći vaš uređaj. Obavezno

odaberite način rada

Prenosi fajlove na uređaju.

3

Kliknite

Obnovi na glavnom ekranu aplikacije Xperia™ Companion.

4

Odaberite datoteku rezervne kopije iz evidencije rezervnih kopija, a zatim kliknite

Dalje i slijedite upute na ekranu kako biste obnovili podatke na uređaju.

Ako nemate instaliranu aplikaciju Xperia™ Companion, od vas će se tražiti da je instalirate kad

povežete uređaj s računarom.

Izrada rezervnih kopija podataka pomoću aplikacije Xperia™ Rezervna

kopija i obnavljanje

Pomoću aplikacije Xperia™ Rezervna kopija i obnavljanje možete napraviti rezervnu

kopiju podataka na mreži ili na lokalnom uređaju. To možete učiniti ručno ili možete

uključiti funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije kako biste povremeno sačuvali

podatke.
Preporučuje se da izradite rezervnu kopiju podataka pomoću aplikacije Xperia™

Rezervna kopija i obnavljanje prije vraćanja na vrijednosti postavljene u fabrici. Pomoću te

aplikacije možete napraviti rezervne kopije sljedećih tipova podataka na računu na mreži,

SD kartici ili eksternom USB uređaju za pohranu koji ste s uređajem povezali preko

glavnog USB adaptera:

Kontakti

Razgovori

Registar poziva

Kalendar

Računi e-pošte

Wi-Fi računi

Postavke uređaja

Aplikacije

Raspored Xperia™ početnog ekrana

46

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB uređaju za pohranu, provjerite da li je

uređaj za pohranu povezan s uređajem preko glavnog USB adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, SD kartica mora biti pravilno aktivirana u uređaju.

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na računu na mreži, provjerite da li ste

prijavljeni pod Google ™ računom.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

4

U opciji

Xperia™ rezervna kopija i obnavljanje, kucnite Automatska rez. kopija.

5

Da biste omogućili funkciju automatske izrade rezervnih kopija, dodirnite prekidač

za uključivanje/isključivanje.

6

Odaberite lokaciju za čuvanje datoteka rezervne kopije.

7

Ako želite, odaberite učestalost izrade rezervne kopije, vrijeme izrade rezervne

kopije te određene podatke čiju je rezervnu kopiju potrebno napraviti. U

suprotnom će rezervna kopija biti napravljena u skladu sa zadanim postavkama.

8

Da biste sačuvali postavke, kucnite .

Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB uređaju za pohranu, provjerite da li je

uređaj za pohranu povezan s uređajem preko glavnog USB adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, SD kartica mora biti pravilno umetnuta u uređaj. Ako

pravite rezervnu kopiju sadržaja na računu na mreži, provjerite da li ste prijavljeni

pod Google ™ računom.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

4

U opciji

Xperia™ rezervna kopija i obnavljanje, kucnite Više.

5

Kucnite

Ručna izrada rez. kopije, a zatim odaberite odredište rezervne kopije i

podatke čiju rezervnu kopiju želite napraviti.

6

Kucnite

Rezervna kopija.

7

Kada se završi izrada rezrvne kopije, kucnite

Završi.

Uređivanje datoteke rezervne kopije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

3

U opciji

Xperia™ rezervna kopija i obnavljanje, kucnite Više.

4

Kucnite

Uredi datoteku rez. kopije, a zatim odaberite izvor rezervne kopije i tipove

podataka koje želite izbrisati.

5

Kucnite

Izbriši podatke.

6

Kucnite

U redu za potvrdu.

7

Nakon što se podaci izbrišu, kucnite

Završi.

Obnavljanje sadržaja za koji je napravljena rezervna kopija

1

Ako obnavljate sadržaj s USB uređaja za pohranu, provjerite da li je uređaj za

pohranu povezan na vaš uređaj preko odgovarajućeg kabla uz USB host adapter.

Ako obnavljate sadržaj sa SD kartice, provjerite da li je SD kartica pravilno

umetnuta u uređaj. Ako obnavljate sadržaj s usluge Xperia Rezervna kopija i

obnavljanje, provjerite da li ste se prijavili na Google™ račun.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

4

Pod stavkom

Xperia™ rezervna kopija i obnavljanje kucnite Obnovi podatke, a

zatim odaberite izvor obnavljanja i podatke koje želite obnoviti.

5

Kucnite

Obnovi podatke.

6

Nakon obnavljanja sadržaja kucnite

Završi.

Ne zaboravite da će sve promjene koje napravite u podacima i postavkama nakon što kreirate

rezervnu kopiju (kao što su nove aplikacije koje instalirate) biti izbrisane tokom svakog kasnijeg

postupka obnavljanja.

47

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pravljenje rezervnih kopija podataka pomoću aplikacije Google Izrada

rezervne kopije i obnavljanje

Korištenjem aplikacije Google Izrada rezervne kopije i obnavljanje možete napraviti kopiju

podataka na serveru kompanije Google. Možete uključiti i funkciju automatskog

obnavljanja kako biste obnovili podatke i postavke aplikacije prilikom ponovnog

instaliranja aplikacije.
Pomoću ove aplikacije možete napraviti rezervne kopije sljedećih tipova podataka:

Aplikacije

Markeri

Wi-Fi mreže

Ostale postavke

Pravljenje rezervne kopije podataka na Google™ računu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

3

U opciji

Google™ rezervna kopija i obnavljanje kucnite Napravi rezervnu kopiju

mojih podataka, a zatim kucnite klizač.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog obnavljanja nakon ponovnog

instaliranja aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj..

3

Pod stavkom

Google™ rezervna kopija i obnavljanje kucnite klizač Automatsko

obnavljanje.

48

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.