Sony Xperia Z3 Plus - Pohrana i memorija

background image

Pohrana i memorija

Uređaj ima nekoliko različitih opcija za pohranu i memoriju.

Interna pohrana ima otprilike

16 GB i koristi se za pohranjivanje preuzetog ili prenesenog

sadržaja skupa s ličnim postavkama i podacima. Neki primjeri podataka sačuvanih u

internoj pohrani su alarm, jačina zvuka i jezičke postavke; e-pošta; markeri; događaji u

kalendaru; fotografije; videozapisi i muzika.

Možete koristiti uklonjivu memorijsku karticu s kapacitetom pohrane od maksimalno

200

GB kako biste imali više prostora za pohranu. Multimedijalne datoteke i neke aplikacije,

skupa s njihovim povezanim podacima, mogu se premjestiti u ovu vrstu memorije kako bi

se oslobodila interna pohrana. Neke aplikacije, na primjer, aplikacija Kamera, podatke

može sačuvati direktno na memorijsku karticu.

Dinamička memorija (RAM) ima kapacitet od otprilike

3 i ne može se koristiti za pohranu.

RAM se koristi za upravljanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

Memorijsku karticu ćete možda morati kupiti posebno.

Pročitajte više o korištenju memorije na Android uređajima u dokumentu s informacijama o

vašem uređaju koji možete preuzeti na stranici

www.sonymobile.com/support/

.

Poboljšavanje performansi memorije

Memorija vašeg uređaja obično se napuni uslijed normalnog korištenja. Ako uređaj počne

raditi sporije ili ako se aplikacije iznenada zatvaraju, trebate uzeti u obzir sljedeće:

Uvijek pokušajte da na raspolaganju imate najmanje

500 MB slobodne interne pohrane.

Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.

Izbrišite keš memoriju za sve aplikacije.

Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.

Premjestite aplikacije na memorijsku karticu ako je interna pohrana puna.

Transferirajte fotografije, videozapise i muziku iz interne memorije na memorijsku karticu.

Ako uređaj ne može pročitati sadržaj na memorijskoj kartici, možda trebate formatirati

karticu. Cjelokupni sadržaj na kartici se briše prilikom formatiranja.

Ako dijelite uređaj s više korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik, odnosno kao primarni

korisnik, da biste mogli izvršiti određene radnje, kao što je prenošenje podataka na memorijsku

karticu i formatiranje memorijske kartice.

44

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje statusa memorije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana i memorija.

Za prikazivanje količine slobodnog i iskorištenog RAM-a

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana i memorija.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Napredno > Memorija.

Brisanje keš memorije za sve aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana i memorija.

3

Kucnite

Interno dijeljena pohrana, a zatim pronađite i kucnite Podaci u zalihi

memorije > U redu.

4

Ako je umetnuta memorijska kartica, kucnite

Pohrana > Interno dijeljena

pohrana.

Prilikom brisanja keš memorije ne gubite važne informacije ili postavke.

Prenošenje multimedijalnih datoteka na memorijsku karticu

1

Memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana i memorija > Prijenos podataka.

4

Označite datoteke koje želite prebaciti na memorijsku karticu.

5

Kucnite

Prijenos.

Zaustavljanje rada aplikacija i usluga

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim kucnite

PRISILNO ZAUSTAVITI > U redu.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Pohrana i memorija.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Napredno > Pohrana > SD kartica > i onda kucnite

Postavke > Format > Izbriši i formatiraj.

Cjelokupan sadržaj na memorijskoj kartici se briše tokom formatiranja. Obavezno napravite

rezervne kopije svih podataka koje želite sačuvati. Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja,

možete ga kopirati na računar. Za više informacija pogledajte

Upravljanje datotekama pomoću

računara

na stranici 43.