Sony Xperia Z3 Plus - Održavanje pomoću računara

background image

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softverska usluga koja pruža kolekciju alata i aplikacija koje

možete koristiti kad povežete uređaj sa računarom. Koristeći aplikaciju Xperia™

Companion, možete:

Ažurirati ili popraviti softver uređaja.

Prenijeti sadržaj sa starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Napraviti rezervnu kopiju sadržaja na računaru.

Sinhroniziranje multimedijalnih sadržaja – fotografije, videozapisi, muzika i liste

reprodukcije – između uređaja i računara.

Pretraživati datoteke na uređaju.
Da biste koristili aplikaciju Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

internet s jednim od sljedećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.11 ili novija verzija

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion for Windows na stranici

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion for Mac

na stranici http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između računara s operativnim sistemom Windows

®

i

svog uređaja za jednostavno prenošenje i upravljanje datotekama.

43

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Nakon što povežete uređaje, možete odabrati želite li puniti uređaj, prenijeti datoteke ili

koristiti uređaj za MIDI ulaz. Računar će detektirati uređaj kada odaberete način

povezivanja

Prenosi fajlove. Zadani način povezivanja je postavljen na Puni bateriju

ovog uređaja.
Uz pomoć aplikacije Xperia™ Companion možete pristupiti sistemu datoteka na uređaju.

Ako nemate instaliranu aplikaciju Xperia™ Companion, od vas će se tražiti da je

instalirate kad povežete uređaj s računarom.

Uvijek koristite USB kabl predviđen za vaš određeni model Xperia™ i pazite da bude sasvim

suh.

USB način povezivanja

Možete koristiti način povezivanja

Prenosi fajlove za upravljanje datotekama i ažuriranje

softvera uređaja. Ovaj način rada USB veze se koristi s Microsoft

®

Windows

®

računarima. Punjenje je omogućeno po zadanoj vrijednosti.
U načinu rada

Koristi uređaj za MIDI uređaj može funkcionirati kao MIDI ulaz za

aplikacije za muzičke instrumente.

Promjena načina USB povezivanja

1

Povežite USB poveznik na uređaj.

2

Povucite statusnu traku dolje, a zatim kucnite

Puni bateriju ovog uređaja.

3

Kucnite

Prenosi fajlove ili Koristi uređaj za MIDI po želji.