Sony Xperia Z3 Plus - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcije, poboljšanja i

ispravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje

softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno ili

možete zakazati ažuriranje.
Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim,

neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti
aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple

®

Mac

®

kako biste

ažurirali uređaj.
Prije ažuriranja uređaja, uzmite u obzir sljedeće:

Osigurajte dovoljan kapacitet pohrane prije pokušaja ažuriranja.

Ako koristite uređaj s više korisnika, da biste ažurirali uređaj morate se prijaviti kao

vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Zbog ažuriranja sistema i aplikacija, funkcije na vašem uređaju mogu biti predstavljene na

način drugačiji od onog koji je opisan u ovom vodiču. Moguće je da Android™ verzija

neće biti izmijenjena nakon ažuriranja.
Više informacija o ažuriranjima softvera potražite na adresi

www.sonymobile.com/update/

.

Traženje novog softvera

1

Ako koristite uređaj sa više korisnika, provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

Ako nije dostupan novi softver, moguće je da na uređaju nemate dovoljno slobodne memorije.

Ako vaš Xperia™ uređaj na raspolaganju ima manje od 500 MB slobodne interne memorije,

nećete primati informacije o novom softveru. U tom slučaju ćete primiti upozorenje u ploči s

obavještenjima: “Ponestaje prostora za pohranu. Neke funkcije sistema možda neće raditi”.

Ako primite takvo obavještenje, morate osloboditi internu memoriju da biste mogli primati

obavještenja o dostupnom novom softveru.

Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju Ažuriranje softvera da izvršite bežično ažuriranje softvera uređaja.

Ažuriranja koja možete preuzeti preko mobilne mreže zavise od vašeg operatera.

42

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Preporučuje se da koristite Wi-Fi mrežu umjesto mobilne mreže prilikom preuzimanja

novog softvera kako biste izbjegli troškove za promet podataka.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Ako dijelite uređaj s više korisnika, obavezno se prijavite kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

4

Ako je dostupno ažuriranje sistema, kucnite

Preuzeti kako biste ga preuzeli na

uređaj.

5

Kada se preuzimanje završi, kucnite

Nastavi i slijedite upute na ekranu kako biste

dovršili instalaciju.

Nakon što kucnete

Nastavi, moći ćete zakazati ažuriranje telefona.

Postavljanje automatskog instaliranja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke i odaberite opciju.

Ažuriranje uređaja putem računara

1

Povežite uređaj s računarom putem USB kabla.

2

Ekran uređaja obavezno mora biti otključan, a način povezivanja preko USB-a na

uređaju postavljen na

Prenosi fajlove.

3

Otvorite Xperia™ Companion ako se nije automatski pokrenuo.

4

Provjerite da li računar ima pristup internetu.

5

Računar: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Ako softver Xperia™ Companion nemate instaliran na odgovarajućem računaru, povežite

uređaj s računarom i slijedite upute za instalaciju na ekranu. Provjerite da li koristite USB kabl

koji je isporučen s uređajem te da li je pravilno povezan s uređajem i računarom.