Sony Xperia Z3 Plus - Дублиране на екрана на устройството на телевизор с помощта на кабел

background image

Дублиране на екрана на устройството на телевизор с
помощта на кабел

Можете да свържете устройството си със съвместим телевизор с помощта на MHL кабел и да
дублирате екрана на устройството на телевизионния екран.

MHL и HDMI кабели и адаптери се продават самостоятелно.

Sony не гарантира, че всички типове MHL и HDMI кабели и адаптери се поддържат от
вашето устройство.

Разглеждане на съдържанието на устройството на телевизор, поддържащ
входящ MHL сигнал

1

Свържете устройството с телевизора с помощта на MHL кабел. се появява в лентата на
състоянието на устройството, след като връзката е установена.

2

Телевизорът показва екрана на вашето устройство.

Ако вашето устройство не успее да открие екрана, свързан с MHL кабел, изключете и
включете отново MHL кабела и натиснете Настройки > Свързване на устройство >
Възможност за USB свързване > Откриване на USB устройство.

Преглед на съдържание от вашето устройство на телевизор, който поддържа
HDMI™ входящ сигнал

1

Свържете вашето устройство към MHL адаптер и след това свържете адаптера към USB
захранване.

2

Свържете адаптера с телевизор чрез HDMI™ кабел. се появява в лентата на
състоянието на вашето устройство, след като се установи връзка.

3

Екранът на устройството се показва на телевизора.

Разглеждане на помощ относно използването на дистанционно управление на
телевизор

1

Докато устройството е свързано с телевизора, плъзнете лентата на състоянието надолу, за
да се отвори панелът с известия.

2

Натиснете Свързан чрез MHL. Настройките на MHL се появяват на телевизионния
екран.

3

Изберете Използване на дистанц. управл..

Можете да изберете Размер за изпълнение на видеоклип за регулиране на размера на
извеждане на телевизионния екран. Ако на телевизора вече е разрешена опцията за
автоматично мащабиране, тази настройка няма да се появи под настройките на MHL.

Можете също така да натиснете жълтия бутон на дистанционното управление на
телевизора, за да отворите панела с известия.

Прекъсване на връзката между устройството и телевизор

Прекъснете връзката между MHL™ кабела или MHL адаптера и устройството.