Sony Xperia Z3 Plus - Езикови настройки

background image

Езикови настройки

Можете да изберете език по подразбиране за устройството си и да го промените по-нататък.
Можете също да промените езика за писане за въвеждане на текст. Вж. Персонализиране на
екранната клавиатура
на стр. 75.

Смяна на езика

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Езици и въвеждане > Езици.

3

За да промените езика, плъзнете и пуснете желания език в най-горната част на списъка.
Ако желаният език не присъства в списъка към момента, натиснете , за да го добавите.

4

Натиснете OK.

Ако изберете грешен език и не можете да четете текстовете в менюто, намерете и
докоснете . След това изберете текста до

и изберете първия запис в отворилото се

меню. След това ще можете да изберете желания език.