Sony Xperia Z3 Plus - Персонализиране на екранната клавиатура

background image

Персонализиране на екранната клавиатура

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, може да осъществите достъп до настройките
на клавиатурата и до други настройки за въвеждане на текст, които ще ви помогнат например да
зададете опции за езиците на писане, предсказване и корекция на текст. Може да получавате
предложения за думи само за един език, като дезактивирате интелигентната функция за
разпознаване на език.
Клавиатурата може да използва текста, който сте написали в съобщения и други приложения, за
да научи вашия стил на писане. Освен това е налично и ръководство за персонализация, което ви
превежда през най-основните настройки, за да започнете по-бързо. Може да изберете да
използвате други клавиатури и да превключвате между клавиатурите. Например може да изберете
китайската клавиатура на Xperia™ или японската клавиатура на Xperia™.

Достъп до настройките на екранната клавиатура

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата и променете
настройките, както желаете.

3

За да добавите език за писане за въвеждане на текст, натиснете Езици на писане и
поставете отметки в съответните квадратчета.

4

Докоснете OK за потвърждение.

Промяна на настройките за предложения за дума

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата >
Предложения за думи.

3

Изберете опция.

Избор на друга клавиатура

1

При въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура натиснете

в долния десен

ъгъл на екрана.

2

Изберете опция.

Промяна на езика на писане с помощта на екранната клавиатура

Тази функция е налична само ако сте добавили два или повече езика за въвеждане и
функцията за интелигентно разпознаване на език е изключена или ако избраните от вас
езици включват нелатинска азбука.

При въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура натиснете иконата на езика за
писане за превключване между избраните езици за писане. Например натиснете , докато
желаният език за писане се покаже.

Използване на вашия стил на писане

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата > Използване
на моя стил на писане
и изберете източник.

75

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване или забраняване на интелигентно разпознаване на езика

Интелигентното разпознаване на езика е налично само за латиница.

1

Когато екранната клавиатура е показана, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Езици на писане и поставете отметка в квадратчетата за езиците, които
искате да използвате.

4

Натиснете плъзгача за Интелигентно открив. на език.

Избор на вариант на оформление на клавиатурата

Вариантите за оформление на екранната клавиатура може да не са налични за всички
езици за писане. Може да изберете различни оформления на клавиатурата за всеки език
за писане.

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Езици на писане, след което натиснете

до даден език за писане.

4

Изберете вариант на оформление на клавиатурата.

5

Натиснете OK за потвърждение.

76

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.